څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

666


666

(معرفی کتاب یزیدیان یا شیطان پرستان)

مصطفی «عمرزی»

در روزگار ما، توجیه کردار و سلوک انسانی، مولفه های قانونی زیادی دارند که در کشور های دیموکراتیک، محال است زیر پا کنند. واقعیت این که چنین مجوزی زمینه ی تبارز هرگونه ای از پندار را فراهم می کند، شاید در ویژه گی های عصر ما، یکی هم نمایان شدن پنداره هایی شود که با توجیه حقوق بشر و مولفه های حقوقی شخصیات، به عجایب و غرایب می رسند.

تماشای افرادی با کراهت منظر که با جراحات عمیق، تغییر چهره می دهند، کمتر به معنی اعمال مریضان شناخته می شود. افرادی با چنین گرایش هایی در وجود سلامت کامل عقلی و جسمی، مایل اند به گونه ای زنده گی کنند و تشهیر شوند که در همه جا غیر عادی ست. اجتماعات چنین افرادی، چیزی بیشتر از نمونه های رسانه یی، انجمن ها و کلوپ ها ندارند؛ اما ظهور علنی آنان، مساله ی یک شبه نیست.

در مستندی شگفتی باستان شناسان از کشف عجیب بودن مجسمه ها و مناظری که بسیار کریه و ترسناک بودند، به این باور کمک می کرد که جریان فکری کمابیش ناشناخته ای وجود داشته است که یا در ارتباط با موجودات دیگر یا در جهان ماورای حس، به ایمان یا اعتقاد می رسید.

هنوز راز های بسیاری وجود دارند که با تماشای یک اثر تاریخی، درک ساخت و ساز آن، به باور های معمول باستانی نمی رسد. شکستن سد های اعتقادات انحصارگر و پذیرش رفتار آدمی، به ویژه اگر با غرض تعرض به دیگران نباشد، نظام حقوقی بسیاری از کشور های دیموکراتیک را متحول کرده است.

رسمیت روزافزون همجنس گرایی، اگر پذیرش طبایع انسانی وانمود می شود، اما به این تاملات پاسخ نمی دهد که این وضعیت غیرعادی، اکثریتی را که عادی استند، دچار انحراف نمی کند؟ به این قیاس، اثرگذاری ایده هایی که از فرد منشه می گیرند و الگو می شوند، مساله ی حقوقی آزادی های شخصی را به بحث بیشتر می کشانند. شاید کسی نخواهد بر اثر اعمال شخصی او، جبر به میان آید، اما آزادی این طرز زنده گی (شخصی) با رفتار هایی که اگر منحرف باشند، سلامت اجتماعی را به خطر می اندازند. وضع محدویت به فرآورده های پورن و ایجاد حصار قانونی برای تن فروشی، نگرانی هایی اند که وضعیت فردی را در قامت اجتماعی، کنترول می کنند.

تماشای افرادی با چهره های بسیار کریه یا غیر عادی که در مفاهیم ساده، گرایش های شیطانی عنوان می شود، ساده ترین صورت برداشت بیننده گانی ست که با آن ها مواجه می شوند.

بررسی اجمالی و آشکارایی تاریخی نشان می دهد، کمتر رفتار یا کرداری را می شناسیم که اگر در مکتب های شیطانی شناخته شوند، نو باشند. شاید کسانی با سلایق خودشان، اما تحت تاثیر تعریف اجتماعی رفتار ناهنجار، ابتکار می کنند، اما پیشینه ی این سوء، گذشته نیز دارد.

عجین شدن غرایز و لذایذ زنده گی، چنانی که در طرز زنده گی مادی یک ملا تاثیر می گذارد و او از پدیده ها و سهولت ها استفاده می کند، می تواند عین شرایط را برای کسانی فراهم آورد که به هر صورت دنبال تعمیم خواسته های شان استند. مثلاً نسخه های اروتیک افکار شیطانی، بیننده را با جاذبه ی بلند جنس مخالف، در ورای فرهنگی قرار می دهد که از رهگذر نیاز و عادت، می تواند وارد شدن و استحاله ی غیر مستقیم باشد.

غیرعادی بودن، به معنی عدم رعایت رسم معمول آداب و پوشش عمومی ست. بنابراین، اگر این غریبه، خود به جاذبه مبدل می شود، برای تداوم آن، فرهنگ آراستن مخصوص را وضع می کنند. طیف غیرعادی با افکار عجیب و غریب، صورت ها، لباس و آرایشی دارند که مثال خالکوبی آن (تاتو)، با توجیه اجزای مود و فیشن کنونی، کسی را مظنون نمی کند.

به هر صورت، قبول رفتار و کردار شخصی به حدی که با آماج به دیگران، مساله ی جبری نشود، پاسخ مخالفان را توام خواهد کرد که غیرعادی بودن، شاید بیشتر بر اثر سلیقه، شماری را تسکین می دهد. به این اساس، آن چه با جنبه ی شیطانی مطرح می شود، بلافاصله به رنگ دیگری نیز تعبیر می شود.

تراژیدی خشونت های داعش با یزیدیان عراق، بسیار خبرساز شده است. ظاهراً این مصیبت که حالا در افغانستان، در چند قدمی زنده گی ویرانه ی ما کمین می گیرد، با گمان برداشت شیطانی فرقه ی یزیدیه، اعمال زور را وارد جغرافیای مردمی می کرد که آگاهی زیادی در مورد واقعیت باور های آنان وجود نداشت.

داکتر محمد تونجی، تا جایی که من گمان می کنم، از محققان عرب عراقی ست، در کتاب جالب «یزیدیان یا شیطان پرستان»، هرچند دنبال منفی گرایی نیست و حتی نشان می دهد صورت حال این گروه متهم، تنوع فرهنگ هایی ست که قدمت باستانی دارند، اما در این مرور، آگاهی های بنیادی می توانند رمز و راز اسراری را محرز کنند که برای بیننده ی عادی، سوال می آورد.

در کتاب داکتر تونجی (یزیدیان یا شیطان پرستان)، بررسی تاریخی در حوزه ی قدیم ترین تمدن های جهان (بین النهرین)، در فراسوی حوزه ی مدیترانه، سراغ مردمانی می رود که اگر در جریان تنازع داعش، اخبار مردمان قربانی و مظلوم بودند، در خلوت های تاریخی- اجتماعی، افکار و باور هایی را پروریده و حفظ کرده اند که در عمومیات ادیان منطقه (اسلام، یهودیت و عیسایی)، غیرعادی شمرده می شوند. با معرفی این کتاب، کوشش می شود فرهنگ سازی به شناخت بنیانی برسند؛ زیرا در نبود چنین تفکری، مازاد ایده ها در تعامل، خلط و گسترده گی، بدون شک که اثراگذار و جاذب بوده اند. منطق توارد، جا های خالی را پُر می کند و در مقامی قرار می گیرد که با چیره گی، حذف یک فکتور اعتقادی را در پی خواهد آورد.

زنده گی اجتماعی ما با اثرگذاری مکتب های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به گونه ی عجیبی همسان می شود. پدیده های تکنالوژیک با عرصه ی جهانی، به تجارت همه گانی کمک می کنند و مردم بر اثر سهولت های تکنیک، باور هایی را پشت سرمی گذارند که در مثال حد دینیات، شاید در پنجاه یا یک قرن قبل، کفر تلقی می شدند.

استفاده ی گسترده از رویت رسانه یی و کاربرد گسترده ی دست آورد های دنیای مجازی، در دنیای مخالفانی که در حاکمیت ملایان، برای نفی آن ها، نسخه ی شرعی می ساختند، غیرعادی ست.

یادآوری:

از طریق لینک زیر، کتاب «یزیدیان یا شیطان پرستان» را رایگان دانلود کنید!

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96yykgsg.pdf

شرح تصاویر:

افرادی با صورت هایی که بر اثر جراحات عمدی، تغییر شکل داده اند. دست بندی با علایم سمبولیک دیگرباوری غیرعادی، تاتو، خالکوبی، تصاویر ظهور بُز «بوفومت» که در اعتقادات غیرعادی، مشنه ی اثر شناخته می شود و در شبکه های دیگرباوران، واقعی وانمود شده اند. عکس هایی از دنی دیوین، مُدل معروف امریکایی که از طریق برهنه گی، باور های غیرعادی را تعمیم می دهد و جسد یک جنگجوی پاکستانی که در جنگ با نیرو های نظامی افغان به قتل رسیده است. در پشت برهنه ی این شخص، چنانی که دیده می شود، تاتوی کریه رسم کرده اند. اینان ظاهراً به نام دفاع از اسلام، برای جنگ و گویا جهاد به افغانستان می آیند.

نکته:

عدد 666، از مفاهیم پایه یی باور های غیرعادی یا به اصطلاح شیطانی، شمرده می شود.