څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خاستگاه زبان دری"... زبان فارسی، اندکی بعد از ورود اسلام، از شرق ایران وارد شدہ درآنجا، رایج شد.."
(داکتر ناتل خانلری)

در سال ۲۵۴ هجری، یعقوب لیث صفار، دولت مستقلی را در شهر زرنج سیستان تاسیس کرد و زبان پارسی دری را زبان رسمی کرد که این رسمیت تا کنون ادامه دارد.»
(دکتر محسن ابوالقاسمی)

"...یعقوب لیث) نخستین کسی بود که زبان پارسی را ۲۰۰ سال پس از ورود اسلام به ایران، به عنوان زبان رسمی ایران اعلام کرد..."
(محمد تقی بھار)

"...نام این زبان همیشه زبان دری بوده است. زبان دری کلمات هوزوارشی نداشته و زبان مشرق ایران بوده...».
(نفیسی، تاریخ نظم و نشر در ایران)

"...هیچ شیرازیی, امروز نمی¬تواند معنی این شعر حافظ را به راحتی بفهمد. و این, نشانة تغییر یافتن زبان اصلی و بومی مردم شیراز و دیگر شهرهای فارس زبانِ امروز, از زبان اصلی و بومی به زبان فارسی دری در طول قرون متمادی و پس از تسلط زبان دری بر ایران است..."
(حسن راشدی ،فارسی دری، زبان مهاجر یا بومی در ایران؟)
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

نظرات برخی از دانشمندان ایرانی


    منابع :

  • --

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us