څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

به یاد کابل گریستم


مثل عزای مادر فرزند مرده یی
امشب به یاد کابل زیبا گریستم
عکس‌ قدیم برد مرا سوی کابلم
بر خاطرات کابل رویا گریستم
ویرانه ها شهر قدیمی که مانده بود...
بر‌چهار ‌چته خوجه‌ ی صفا گریستم
بوی وطن ز دیدن دلدار تازه شد
در این‌ دیار بیکس و‌ تنها گریستم
از‌چندول به چوک ، سراجی و جوی شیر
بر یاد خانه ام به گذرگاه گریستم
در خانقاه زیارت و مسجد به معبدی
هندو‌ گذر رسیدم هر جا گریستم
کابل تو قلب زخمی از یاد رفته ی
بر‌ زخم زخم سینه ات ای واه گریستم
مادر وطن چو روح منی جسم‌‌جان من
کابل ز دل به یاد تو جانا گریستم‌
ای کابلی خسته ز جنگ و جدال ها
ای بیوطن به بی وطنی ها گریستم

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

؟| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us