څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

سال پار در ولایت کجکن


سال پار در ولایت کجکن
مصطفی «عمرزی»

لحظه های فراغت از هیاهوی سیاست، توجه می دهند که هنوز در دیار ما، یاد طبیعت، تعلق خاطری ست که در پیوند به آسایش بر می انگیزد تا در بستر پُر طراوت و متنوع آن، لحظه هایی را شادمان باشیم که رنگ تصنعی و تحمیلی سیاست، رنگ باخته می شود و همچون گذشته های خوش دوستی و مودت، طبیعت این سرزمین، بهانه می سازد تا مسرت زنده گی، فراموش نشود.
ولایت کجکن، تنها دره ی کوچک نیست. این جا بستری از شادابی سبز افغانستان ماست.
یادآوری:
تصاویر این مجموعه در مناطق «سریچه» و «دره ی کرامان» ولایت کجکن گرفته شده اند. از دوست گرامی و محترمم، اسلام الدین پاییز، که این سفر را خاطره کرد، برای همراهی و زحمتی که کشیده بود، سپاسگزارم.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us