څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

یادگار تاریخی فرزند صدیق ملت


یادگار تاریخی فرزند صدیق ملت
مصطفی «عمرزی»

تصوير هایي از نخستين خط آهن، لوکوموتیو و واگون هايش كه در سلطنت شاه امان الله، آغازي از انكشاف و نوآوري بودند، اما از بس دچار صادرات ايديالوژيك شديم و برگ هایي از سرنوشت ملت مان، در چتل نويس هاي بيگانه گان، برگ برگ شدند، نماد هایي كه در خط تكنالوژي جلو رفتند، در سرزمين ما تاريخي شدند و فقط تداعي تاريخ هايی اند كه در زمان اندوه ملت، آنان را به گذشته اي می برند كه اگر امتداد مي يافت، ناگزير نبوديم در عوض كاروان تمدن، دنباله رو «چهارپايان» همسايه گان و بيگانه گان باشيم.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us