څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

جعلیات در پاسارگاد


جعلیات در پاسارگاد

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

چنان چه از بررسی پدیده ی سیاه فارسیسم می شناسیم، مفردات و اجزای این مکتب زشت، به منظور سیطره ی سیاسی و فرهنگی، جعل شده اند. بر این اساس شرح مبسوط آن پس از پخش، به نفع کسانی تمام می شود که حداقل در محیط فکری، در توهمی که خاص برداشت از اغلاط است، اجازه ندهند طیف فرهنگی و باسواد، به درستی با توانایی های خویش، به حل مشکلات بپردازند.

از آن جا که باور ها بر امور تاریخی، به گونه ای با عزت نفس و موقعیت اجتماعی ارتباط دارند، اغلاط تاریخی در ایجاد اعتماد به نفس کاذب، باعث بیماری هایی می شوند که باوجود نیم قرن زیان های جریان های سیاسی اقلیت ها در افغانستان، در توهم برداشت های نادرست، تحلیل و تفسیر مسایل را بدون پذیرش خبط و خطا هایی خویش به گونه ای ارایه می کنند که نقش آنان به عنوان فرشته گان بی گناه، فقط در ساخته های تواریخ جعلی، توجیه می شود؛ زیرا آنان با استفاده از آثار دروغین و تحت تاثیر آن ها، فکر می کنند عمل شان، اگر با سد مخالفت رو به رو نشود، شانی دارد که به ویژه در تاریخ خراسانی- فارسی، بهترین نمونه اش، گاف گذاری فردوسی در ترسیم ماجرا های افراد مفتخوار، هوسباز و ویرانگری ست که بر اثر بی کاری باستانی، از چور و چپاول دیگران، تغذیه می کرده اند.

با معرفی کتاب «جعلیات در پاسارگاد»، صورتی از تحقیقاتی را ارایه می کنم که افغان های ما با تصاویری از پروژه های تواریخی که جعلی، اما بسیار تکان دهنده اند، مواجه می شوند.

نباید در جایی که مُهر مستشرقان زمان استعمار خورده است، به آسانی فریفته شویم که مثلاً معرفی یک اثر چند هزار ساله، همانی ست که او می گوید. صرف نظر از دقت در بازخوانی و بازیافت آثار تاریخی که در مقوله های باستان شناسی و تاریخ، به خصوص در نقد نو، شامل الف تا یای اصالت ها می شود، خوانش خاص آن ها که در ستیز با فرهنگ اسلامی و بعداً در تضاد با خصوصیات بومی قرار می گیرد، می تواند نشان دهد بی عدالتی های جهانی، هنوز بر محور استفاده ی قدرت ها، هرچند استعمار غیر مستقیم، اما سایه دارد تا با ایجاد «ایسم» های آن، راه برای ورود عناصر بیگانه و دشمن، همیشه باز بماند. «جعلیات در پاسارگاد»، متاثر از آثار پُر بهای زنده یاد استاد ناصر پورپیرار، شماری از جوانان آگاه ایرانی را واداشته است همانند پروژه ی کتاب «تخت جمشید، بنای نا تمام است»، ارزش آن ها را با تصویرسازی، ثابت کنند.

در این کتاب (جعلیات در پاسارگاد)، آبروی موسسات و کسانی بر باد می رود که در عادت ببلوگرافی در افغانستان، وقتی مورد استفاده قرار بگیرند، هویت های پروفیسوری و دکتوری، جلو آن پرسش های معقول را می گیرند که نارسایی ها و اغلاط را نشانه می روند.

در واقع آوردن نام یک مورخ یا باستان شناس کجایی، اگر در حوزه ی کشور های غربی باشد، بلافاصله با تاثیری به همراه است که با سطحی گرفتن آن، بیش از همه حواس ما روی جوانب منفی، سلب می شود.

در کتاب «جعلیات در پاسارگاد»، چنین می خوانیم:

فهرست مطالب:

1- پیش گفتار

2- مقدمه ای برای آغاز مدخل نو

3- شرحی بر پاسارگاد

4- کنکاش در مقبره ی کوروش

5- سوال

6- نوع چیدمان بلوک ها و سبک و سیاق شیروانی

7- عناصر اساسی یونانی برای تزئین؛ شامل کنگره ها، ابزار موجی و تاج پیشانی

8- بررسی محوطه ی پاسارگاد

9- معرفی اجزای مختلف نقشه ی هوایی پاسارگاد

10- جعلیات تیم آستروناخ

11- زندان سلیمان

12- پوششی برای جعل

13- پایه ی ستون ها

14- بررسی مجدد مقبره ی کوروش

15- آثار مفقود شده از اطراف مقبره ی کوروش

16- کاخ P

17- کاخ بار عام یا اس S

18- نیبور

19- رسامی فلاندن و کوست

20- آثار محو شده ی خشتی و گلی در پاسارگاد!

21- نتیجه گیری

22- منابع و مراجع

و اما مفاد چنین روشنگری ها برای جامعه ی تحقیقی و فرهنگی افغانستان، به خصوص در حوزه ی تاریخ چیست؟

چنان چه امواج تبلیغات، دشمنی با افغانستان و ارزش های تاریخی خویش را دیده و شنیده ایم، نقد نو تاریخی، در واقع ارز و پشتوانه ی فکری و قلمی کسانی را باطل و حذف می کند که اگر در موضع یک افغان ستیز، نقد می کنند، بلافاصله ژست می گیرند که مثلاً چون از سلسله ی کوروش است (نویسنده گان تاجکستانی، مانند میرزا شکور زاده و در افغانستان، عبداللطیف پدرام از این انتساب استفاده کرده اند)، نوعی از پرستیژ کذایی را باعث می شوند.

با تعمیم، بسط، توسعه و نهادینه گی نقد تاریخ به منظور کاستن از شان و اعتماد به نفس کاذب چند حقیر که غرق توهم اند و در این وهم، احساس می کنند «برتر» اند، شماری را وقایه، تعدادی را تداوی و بقیه را آگاه بسازیم که طرح های پایین و بالای قومی با قواره کردن در برابر اکثریت مردم افغانستان، در صور عمدی و غیر عمدی، در واقع جهالت محض، ثابت شده اند.

یادآوری:

از طریق لینک زیر، کتاب مصور «جعلیات در پاسارگاد» را رایگان دانلود کنید!

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95nmwmkf.pdf
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us