څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حق و صبر


حق و صبر

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

کتاب «حق و صبر»، تلخیصی از روشنگری های بسیار مهم گنجینه ی عظیم فکری و فرهنگی زنده یاد استاد ناصر پورپیرار است. در این اثر در هاله ی ابهام پیرامون، ما را متوجه می کنند محدوده ی مقید بر اساس ساخته هایی ست که نه در واکنش به سیر طبیعی تمدن بشری، بل بر اساس پدیده هایی خلق شده است که به شدت سیاسی می شوند.

این که نفس مساله ی سیاسی به منظور تامین اغراض و منافع، اساس طرزالعمل کشور هاست، فقط موضوع نو نیست که با تضمین جغرافیای های کنونی، ویژه گی ملت- کشور ها باشد، بل در تقابل طولانی تاریخی، جدل سیاسی، ضمایم و حاشیه هایی داشته است که هر کدام از جهالت ادبی تا سوء تفسیر رویداد ها و خلق اغلاط تاریخی (سازه های جعلی) به عنوان ریشه های تقابل سیاسی خصمانه، گاه غایه ی تاریخی را به گونه ای به آینده می برند که اگر بررسی بنیانی معضلات، مساله ی مهم ما در مطالعه ی دشواری ها شود، به زودی به فاکت ها و واقعیت هایی برخواهیم خورد که مجال تاریخ افتخاری- شوونیستی از ما گرفته بود.

در این نگرش (تعصب)، نسخه های جعلی، مرز های سیاسی کشور های کنونی، به ویژه جهان سوم را در حالی درمی نوردند و منزوی می کنند که حتی معادلات اقتصادی و تجاری کلان نیز مشوق نمی شوند مردمان گیر مانده در توهم افتخارات تاریخی، خودشان را در بستری به سهولت ها برسانند که جزو نیاز های انسانی، واقعیت های غیر سیاسی بسیار مبرهن دارد.

در جمع دوستان فرهنگی منطقه ی رواج مشترکات، کتاب «حق و صبر» را در حالی به دست آوردم که در بخشی از جغرافیای جهان سوم، در جایی که در متن عقب مانده گی ها فکر می کنند مهمتر اند (آریایی) و دستاویز فرهنگی شان زبان درازی آشکار برای اغماض بر دیگران است (فارسیسم)، توجه خواننده گان را بر این پیش زمینه ی کتابی که امیدوارم به زودی در فرصت های فضای آزاد افغانستان منتشر شود، می خواهم.

درمان بسیاری از بی درمانی های اجتماعی- سیاسی ما، در قرائت آن نسخه های مداوای تاریخی نهفته است که مدرک، سند و دال، اجزای مهم اش شمرده می شوند.

فهرست مطالب کتاب «حق و صبر»:

- چکیده ی برخی از تحقیقات ناصر پورپیرار

- یونانی بودن هویت بنا های محوطه ی پاسارگاد

- کاخ ساخته گی پی

- توقف ساخت تخت جمشید و نیمه کاره رها شدن آن

- جعلی بودن کتیبه های هخامنشی

- افسانه ی امپراتوری اشکانیان

- سلسله ی بی سند و جعلی ساسانی: کتیبه های قلابی

- جدید بودن کتاب نویسی

- مهاجر بودن مردم فعلی ایران و بی ارتباط بودن ایشان با مردم کهن این خطه

- پنج قرن تجاوز

- کیستی قوم حاکم در نقش برجسته های تخت جمشید

- یونانیان باستان

- رومی ها

- یهودیان اصلی

- ابطال دسته بندی های نژادی

- ابطال چند ادعا

- زیرگونه ی زال

- اثبات

- نتیجه

یادآوری:

از طریق لینک زیر، کتاب «حق و صبر» را رایگان دانلود کنید!

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93wtuped.pdf
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us