څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خطوط راست در مخطوطات کج


خطوط راست در مخطوطات کج

مصطفی عمرزی

سعی برای فهم موضوعات مبهم ماضی که مبدل به ایده های فکری و اساس مقولات تضاد و تقابل فرهنگی می شوند، تحقیقات تاریخی را در ابعادی انکشاف داده است که ملموسیت و حس آن چه از نگرش منطقی درک می شود، در چند دهه ی اخیر، دیدگاه های متفاوت را روی تواریخ حجیم و مختلفی به وجود بیاورد که در ابعاد بسیار، مستعمل اند.

در افغانستان ما، فضای باز که حتی بسیار غیر عقلانی شده است، مخاصمات سیاسی را در حد مسایل مختلف فرهنگی می کشاند. طرف های درگیر، ضم طرح مدعا، برای کسب حیثیت بیشتر، از داشته های تاریخی، فرهنگی و ادبی به گونه ای استفاده کرده اند که با زیر سوال بردن اصل انسانی بسیاری از آن ها، خطوط راست آن ها در مخطوطات کج، به نفع جناح، قوم و زبان خوانده می شوند. چنین اعتقادی در جوامعی که در کنار هم سرنوشت و تاریخ می سازند، می تواند بیش از بسیاری پدیده های بیرونی، در جدایی و نفرت، موثر واقع شوند.

شناخت اجزای تاریخی ما نشان می دهد اقوام ساکن در این جا در غنا، تعامل، تشکل و هویت دهی ارزش های انسانی، خلط اجتماعی و داد و ستد انسانی، مشخصه هایی ایجاد می کنند که اگر پدیده ی سیاسی و تاریخی افغان را تجزیه و تحلیل کنیم، بدون شک اجزای آن از واقعیت هایی شکل می گیرد که اقوام و فرهنگ های این کشور را عجین کرده اند.

تحفظ پدیده های انسانی برای احتراز از سیاسی شدن و تفاسیری که ساحه ی آن ها را کوچک می کند، در حالی که وابسته به عزت نفس و طهارت اندیشه است، در دنیای پُر هرج و مرج ما، نیازمند آشکارایی هایی می شود که با نگه داشتن آن ها در «اصل»، قدرت تشخیص برای خوب و بد به گونه ای باشد که از رهگذر سال ها کوشش شماری افراد خبیر و بی طرف، شناخت ما از مجموعه ی عظیم تاریخی که گویا حاصل زحمات شرقیان و غربیانی ست که غرض نداشته اند، به این واقعیت برسد که در زمان دریافت پاسخ برای حل مشکلات، باور های دست و پا گیر، منشه در مجموعه ای می یابند که می بینیم به نام تاریخ، فرهنگ و ادبیات، گرامی می داشتیم، اما معنی آن ها در فحوا و کلام، تعیین خطوط کج برای غلط فهمی و کژپنداری بوده است.

طی چند سال کنکاش و جست و جو برای یافت پاسخ در موضوعات تاریخی که باعث قناعت نمی شدند، در حوزه ی زبان دری در ایران، به مواردی برخوردم که نه فقط در عرصه ی تاریخ، بل در حوزه ی فرهنگ و ادبیات، با ادله، سند و قدرت تحلیل، به سوالات بی شماری جواب گفته اند که اگر توفیق تعمیم آن ها را یافتیم، بسا از آن مشکلات ما حل خواهند شد.

در جدل سیاسی، شماری به هم می پرند که نوع انسانی- ژنتیک آن ها، بدون تایید هیچ لابراتواری، از حیث همان تواریخ، فرهنگ و ادبیاتی محترم است که با شناخت تحقیقات و روشنگری های جدید، می دانیم چند طبقه ی جعلیات اند و سر به آسمان بی عقلی می سایند.

یافته های جدید در گرو زحماتی مانده اند که به ویژه در جمهوری اسلامی ایران در دو دهه ای که گذشت، در سایه ی تعزیرات و محدودیت های دولتی و باور های رایج فارسیستی، به مشکل بسط می یابند و دسترسی برون مرزی به آن ها، اگر مزیت دنیای مجازی نبود، سال های تاریک ما را در تواریخ تار، روشن نمی کردند.

بر اثر اهمیت استفاده از منابع ایرانی در مسایل مورد استفاده ی تاریخی، فرهنگی و ادبی در افغانستان که به گونه ای در تعمیم باور های غلط موثر بوده اند و به بلندترین حد می رسند، یافت تحقیقات روشنگر در ایران، باعث تسهیلاتی می شود که در هنگام معرفی و تکثیر روشنگری های نو، بهانه برای پشت گوش انداختن و چشم پوشی از حقایق، کسانی را تشویق نکند که مثلاً در مجموعه ی سیاسی و فرهنگی قومگرایان و دار و دسته ی تنظیمی، هراس دارند نقد شوند.

نسخه های نقد تواریخ، فرهنگ ها و ادبیات مقدس، پاسخ هایی اند که در مسایل انسانی با وقوف از این حقیقت که خبط، اشتباه و فروگذاشت نیز در تبارز کار انسانی، به این معنی است که در تداوم این سلسله، در تحول و انکشاف طبیعت، تجربیات ناشی از آن، به مجموعه ی دانشی برسد که راهیان این عادت طبیعت، حداقل در مسایلی خطا نکنند و هوشیار باشند که از گذشته بر اساس ضیاع گذشته گان او، به فهم می رسند.

پیچیده گی های معضلات با دربرگیری های همه چیز، راه هایی را که به چند مسیر تکرار می انجامند، به این دقت نیز می کشانند که با وقوف از تجربیاتی که داریم، نوع اشتباه محدود به مواردی نمی ماند که در پیدایی آن، به فهم رسیدیم.

انکشاف و تحول در پیدایی پدیده هایی که در مجاورت، از شباهت ها، نو بودن، ابداعات و در سایه ی تخلیقات جدید در سرنوشت انسانی که رو به جلو را «آینده» می داند، ناگزیر توجه بر این حقیقت را بیشتر می کنند که مشغله برای رفع معضل، هرچند از تجربیات گذشته استعانت می گیرد، اما در آن چه نبود، اما قرار است رونما شود، مستلزم زحمات دیگری ست که تا این چرخه می چرد، برای وقایه و کاستن آسیب ها، باید نواندیش بود.

در این مقال، مجموعه ی تحقیقات بسیار پُر ارزش تاریخی را معرفی می کنم که اهل تاریخ و تحقیق، اگر از قرائت و نگرش آن ها غافل شوند، به یقین که زیان کرده اند.

«کتاب گونه» های زیر با مزیت تصاویر روشنگر تاریخی، در حالی که ترسیم زحمات ماوقع را با صرف مطالعه ی نوشتار کم می کنند، در این خصوصیت (تصویری بودن) به راحتی به گوشه ها، زوایا و باریکی هایی می پردازند که به یقین، اگر اهل مساله نباشیم، درک جعلیات، نارسایی ها، دسبترد ها و تحریف تاریخ با مشاهده ی اثری که گویا تاریخی و معروف بوده است، نه فقط برای هر کسی آسان نیست، بل هیچ کمکی در راستای شناخت مشکلاتی نمی کند که امروزه جزو لاینفک بحث های سیاسی امتیاز و توهمات برتری و کمتری اقوام ما شده اند.

9 عنوان «کتاب گونه» ی زیر، شامل 255 صفحه، دربرگیرنده ی موضوعات متنوع تاریخی اند که هریک با نام های:

1- اسرار باستان شناسی پوریم

2- امپراتوری های بادکنکی! (پوقانه یی)

3- ایران شناسی بدون دروغ / 3 قسمت

4- این جا کلیسا است!

5- مناره های کج

6- سنگ ها فریاد می زنند

7- معبد شیطان

8- یانیق تپه / 2 قسمت

9- نقشه ی دارالسلطنت تبریر

خواننده گان افغان را متوجه اصل موضوعاتی خواهند کرد که در قرابت ها و رسمیات تاریخی ما نیز تابو هایی اند که به نفع گروهک های ستیزه جو و مدعی، گویا غیر قابل نقد می باشند.

یادآوری:

از طریق لینک های زیر، «کتاب گونه» های مصور بالا را رایگان دانلود کنید!

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112sejrlw.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=92bbprbc.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110cfuyiu.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112nxsydw.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97sludeh.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90iralpa.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93rlkqad.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93rplgzd.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93zhmmid.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112hxljcw.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103oxmujn.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97fxaszh.pdf
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us