څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

امشب به یاد کابل سوزان گریه می کنم


امشب به یاد کابل سوزان گریه میکنم
بیاد کابل افسانه وحیران گریه میکنم
امشب عزای تب ناک تیر وتار من است
بیاد کابل غمدیده وگریان گریه میکنم
آه مامنم تیغ بران جاهلا...ن پاره ات نمود
بارنگ سرخ خون هر جوان گریه میکنم
های فلک کابلم ماتم سراست اشک ریز
آه باچشم پرزاشک یتیمان گریه میکنم
هی وحشیان قرن شمشیر غلاف کنید
جوانی رابیاد میهن بریان گریه میکنم
های دد صفتان درنده گی بس است خدا
مادام برای درد خواهر افغان گریه میکنم
یارب دیگر ستم مدار که بیش سوختیم
از درد وسوز کلبه ی ویران گریه میکنم
یارب شنو ندای ما سوختگان دل را
اینک ببین با اشک فراوان گریه میکنم

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us