څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

روزه دار بودم چرا ؟


روزه دار بودم چرا ؟ ای بی پدر کشتی مرا
تا به افطار هم نماندی در سحر کشتی مرا
خانه ام ویران کردی بی پدر شد پسرم
همسرم بیوه نمودی در بدر . کشتی م...را
در پیِ یک لقمه نانی من روان بودم بِدان
دوش بی افطار سحر شد بیخبر کشتی مرا
بعدِ من نان آورِ دیگر نباشد در سرا
مادری پیریست که گوید با پسر کشتی مرا
بین پدر گرید به حالِ نو جوان دلبندِ خود
لعن گوید بر شما . ای کفرِ خَر کشتی مرا "

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us