څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

باز نويسي تاريخ


باز نويسي دوباره تاريخ

اورپايي ها تا هنوز فكر ميكردند كه كاشف رنگ روغني در هنر نقاشي هستند و از قرن ١٤-١٥ ميلادي ازاين كشف در نقاشي روي فوم وپارچه استفاده كرده اند وانرا در تاريخ بنام خودشان به ثبت رسانيده بودند ، وافتخار اين كشف بزرگ را نقاشان اروپايي را در تاريخ جهان ماندگار ساخت از ان خود ميدانستند .
تخريب بوداي باميان وتوجه جهانيان به اين ميراث باستاني سبب شد كه محققين و دانشمندان دنيا روي ويرانه هاي ان كار كنند و از وجود اين گنج بزرگ بشريت كه طَي سالهاي متمادي بنابر سياستهاي غلط حاكمان وقت از نظر دنيا به انزوا كشانيده شده بود . دستيابي پيدا كنند و از جمله خيلي حقايق ديگر يكي هم كشف رنگ روغني بكار برده شده در روي ديواره هاي بوداي باميان است كه تحقيقات انجام شده نشان ميدهد كه "850 سال " قبل از ازوپا رنگ روغني در باميان مورد استفاده قرار گرفته است .
" يوكو تاني گوجي " محقق وعضو ملي فرهنگي جاپان كه در تيم مشترك آمريكايي و اروپايي روي نقاشي هاي ديواره باميان كار كرده اند ، گفته است " تصوير هاي ديواري بودا در مركز افغانستان كه متعلق به "650 ميلادي " است ، نخستين نمونه كار رنگ وروغن در هنر نقاشي جهان است "
به اين ترتيب ميتوان گفت : سابقه رنگ وروغن در اروپا حدود 500 سال سابقه دارد .
در باميان حدود 1400 سال سابقه دارد.
و تا حالا كه اين افتخار را اروپائي ها جز افتخارات تاريخي شان ميدانستند ، بايد چنين افتخار را از تاريخ خود حذف و اين افتخار بزرگ را صادقانه به تمدن باميان و تاريخ باستاني ان ثبت كنند . هرچند كه از دولت امروز هم چنين انتظار نميرود كه انرا پيگري كند، حداقل دنياي متمدن امروز ديگر وجدان تاريخي خود وهنر را با دروغ آميخته نكند
رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا علوي| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us