څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نوروز يك حقيقت علمي


نوروز يك حقيقت علمي و يك باور جهاني است

نوروز ويا آغاز اعتدال بهاري كه رويش زمين وخاك را بسوي رستاخيز بارور شدن وزيباي ميخواند و خورشيد تابش خودرا در كمربند استوائي زمين آغاز ميكند يك حقيقت علمي و باور جهاني است كه از دير زماني در بسياري كشورها و بستر بشري بعنوان روز آغازين فصل بهار شناخته شده وميشود و امروز باور چنين تحول عميق علمي ، زميني وآسماني ديگر در جامه تنگ مذاهب و عقايد بشري نمي گنجد كه در تعريف و تكفير آن بتوانند مقاصد وغرضهاي آلوده به تحجرنگري خودرا در حرام وحلال بودن آن صادر كنند و بشر امروز را بنام مسلمان ويا غير مسلمان از تجليل و بر پايي جشن وسرور هاي منطقه اي وجهاني آن منع كند .
امروز نوروز بنام يك باور علمي و تحول عميق در بيشتر از ١٨ كشور جهان روز تعطيلي رسمي وبرگزاري تجليل از ان است كه شامل جغرافياي همه قاره هاي دنياست و تقربيا در تمامي كشور ها از ان تجليل و جشن گرفته ميشود.وديگر مرز هاي جغرافياي نمي شناسد و جهاني است .
نوروز در افغانستان وايران و تاجيكستان بعنوان جشن ملي شناخته شده است كه كشور هاي ( افغانستان -ايران ) تقويم رسمي خودرا براساس روزشمار روز آغازين بهار و بنام تقويم شمسي استفاده ميكنند كه در كل جغرافياي جهان افتخار تنها دقيق ترين و علمي ترين تقويم را جهان را دارد و در بقيه كشور هاي چون أسياي شرقي بوتان ، نيپال وتبت و چين غربي اسيايي ميانه و هند وپاكستان و حوزه قفقاز و زنگبار وسودان كه به تقويم هاي ميلادي وهجري استوار است چنين روز را جشن ميگيرند .
در امريكاي شمالي ، پارلمان كانادا نوروز را
در سال (٢٠٠٩-١٣٨٧) براي نخستين بار در به رسميت شناخته ودرج تقويم رسمي خود ( NOWRUZ DAY ) كرد . و٢١ مارچ سال ميلادي را بنام نوروز نامگذاري نمود .
در سال ( ١٣٨٨-٢٠١٠ ) به پيشنهاد كشور جمهوري آذربايجان مجمع عمومي سازمان ملل متحد نوروز را در قطعنامه (٢٤فبوري ٢٠١٠)
در مقر ان سازمان نوروز را بنام( روز بين المللي وصلح - International Day of Nowruz UN ) به رسميت شناخت .
و دولت ايالات متحده امريكا در سال ٢٠١٥م نوروز را در كاخ سفيد جشن رسمي گرفت و ريس جمهور وقت ان ( اقاي باراك اوباما ) طَي جشن رسمي سخنراني رسمي كرد كه همه ساله تاكنون ادامه داشته است .
اما امروز ها شينده و در صفحات مجازي ديده ميشود كه بعضي كوردلان وتحجر نگران وتاريك انديشان با حقائق علمي و يك باور جهاني كه همان رويش ورستاخيز زمين وخاك بسوي باوروري شدن است و خورشيد در كمربند استوائي خود از نيم كره جنوبي بسوي نيم كره شمالي قرار ميگيرد وزمين دراين حركت انتقالي خود كه برابري شب وروز را الهام ميدهد وانرژي خورشيد خود را برابر در نيم كره جنوبي وشمالي خود تقسيم ميكند تا بشر قدرتمند آنرا پيدا كند كه بيشترين استفاده را از خاك وتابش خورشيد بگيرد وبراي بقاي خود از طبيعت استفاده ببرد. ودراين انقلاب بهاري تا بهار پائيزي فرصت انرا داشته باشد كه چرخه زندگي را از نعمت ها و دل خاك بدست بياورد .
آيا آغاز چنين الهام بهاري وحقيقت راز بقاي بشري دركدام دين ومنطق پذيرفته شده بشر حرام است ؟؟ وكسانيكه ويا عقايديكه جشن وتجليل از چنين رستاخيز و آماده شدن براي باز آفريني دوباره نعمت و زيست بشري وطبيعي زمين و آسمان را حرام ميدانند وفتواي تكفير ميدهند ، بدون شك موج خرافه انديش هستند كه در مسير تكامل بشري چون حبابهاي روي آب خواهند ازبين رفت و تزوير رنگ و نيرنگ آنها انديشه انساني و قانون طبيعت را تغير داده نخواهند توانست .
تجليل از نوروز كمترين سپاسگزاري از راز بقاست
نوروز تان هميشه الهام بخش و بهاري باد

ر-علوي
رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا علوي| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us