څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

زادگاهِ من کابلخوب است یا بد است همین کابل منست
بر دیگران که خار بوُد این گل منست...
این زادگاهِ من که هزاران ستم کشید
چون مزرع صفایِ گل و سنبلِ منست
بین اژدهای پر خم و پیچش ز باستان
از ارغوانِ کوهِ صفا کاکل منست
با جبر حادثات اگر شهر غم شده
لیکن شرابِ معرفتِ پر مُل منست
در شاخ سرو گشت چو موسیچه در نوا
در قصه هایِ فاخته و بلبل منست
پرورده روح عشق مرا صدقِ شهر من
از آسمایی تا به فلک این پل منست

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us