څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ترافیک شهری کابل در گذشته هاترافیک شهری کابل در گذشته ها طوری بود که متکی به پلان و تعداد نفوس حکومت های همان ز...مان سعی کردند که با ایالات متحده امریکا، هند، ایران و بلغاریا در تماس آیند و شهر کابل را از لحاظ تعداد سرویس های شهری یاری رسانند. همان بود که بعد از سال ۱۳۲۵ خورشیدی یک تعداد سرویس های امریکایی به کابل وارد شد و در خط سیر دارلامان، مهتاب قلعه و شهرنو کابل فعالانه سهم داشتند و به کرایه خیلی نازل از ۲۵ پول الی ۵۰ پول و بعدآ یک افغانی عابرین را از یک محل به مرکز پل باغ عمومی و از آنجا به اطراف شهر می رساندند. البته در کرایه سبسایدی ( تخفیف ) دولت از طریق ریاست نقلیات نیز صورت می گرفت. سرویس های شخصی و انفرادی هم وجود داشت. البته به طور نامنظم و کرایه قدری اضافه تر در رفت و آمد مردم همکاری می کردند. موتر های خورد تیز رفتار آنقدر زیاد نبود بلکه گادی هم در حمل و نقل اشخاص در خدمت مردم قرار داشتند، که با افزایش سرویس ها از دوران ترافیک داخل شهر دور ساخته شد، تنها در حومه شهری این عراده های دو چرخه با اسب مورد استفاده بود.
بعد از سال های ۱۳۴۰ تلاش زیاد در اصلاحات ترافیک شهری به عمل آمد دولت کوشید که شهر توسعه یابد و موازی به آن وسایل ترافیکی بهبود حاصل نماید. همان بود که یک تعداد تکسی های شهری که از هند خریداری شده بود در جهات مختلف و سمت های جداگانه ی شهری به کار انداخته شد.
در زمان ریاست جمهوری محمد داوودخان، سرویس های برقی با بلغاریه قرار داد شد و شبکه تمدید لین های آن بین میرویس میدان- پل باغ عمومی و از پل باغ عمومی به شکل حلقوی از راه سالنگ وات، کارته آریانا و باغ بالا به میرویس میدان وصل می شد که برای رفت و آمد مردم خیلی مساعد و مفید بود. یک ایستگاه عمومی آن در مقابل سیلو واقع خوشحال مینه، ایستگاه دومی پل باغ عمومی و ایستگاه های فرعی در طول راه هم داشت. شبکه دیگر سرویس های برقی از سینما پامیر به استقامت جاده میوند تا سیدنورمحمدشاه و بگرامی هم رفت و آمد داشتند. در اثر جنگ های چند دهه اخیر سرویس های برقی از بین رفت و شبکه های برقی و ستون های برقی آن آسیب زیاد دید و تنها اثرات معدوم شده آن به نظر می خورد که بازسازی آن به بودجه هنگفت ضرورت دارد.
سرویس های شهری به تاراج رفت و یک تعداد به خارج مرز انتقال داده شد و تعداد محدود آن به حالت قابل ترمیم در ملی بس باقی ماند. که درین اواخر بعد از آن ها استفاده عاجل شهری صورت می گیرد.
قبل از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به تعداد ۳۰۰۰۰ سرویس شخصی و رسمی و ۴۲۲۰ عراده تکسی در کابل فعالیت داشت که بعدآ کاهش یافت.

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us