څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

بهار امید - لاله زار
خنده ها در بی بهاری کاشتیم
بی بر و بی بار، کار کاشتیم
دست، چندی بر چنار انداختیم...
بر کنار جوی، یاری کاشتیم
روی بر آب محبت ریختیم
بیقراری های جاری کاشتیم
دانه دانه شاخه شاخه اعتبار
بسته های یادگاری کاشتیم
سال ها فریاد را در ناله ها
سر فرو بردیم، یاری کاشتیم

لاله زار آمد
بیا که باز طرب سوی لاله زار آمد
شگوفه بسته کمر پرپری بهار آمد
شکوه سبزه در آغوش نسترن پیدا
شراب زمزمه از ناله ی ستار آمد
هوای دلکش دیدار ناشکیبایی
به شاخ و شاخه ی خشکیده ی چنار آمد
صدای چلچله بر بال باد، ناله ی شب
خمار بوسه ی گل، نازنین نگار آمد
طنین نغمه ی یک، زندگی، تراوش دل
طراوت نفس و یاد کوی یار آمد

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us