څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آنچه من به آن باور دارم


چندین سال پیش به ادامۀ بحثی سودمند که به همت محترم ایشور داس در نشریۀ وزین "کابل نات" به راه افتیده بود، خواستم معلومات بسیار ساده و ابتدایی راجع به مطرح ترین ادیان جهان را تهیه کنم. ترجمه از کتاب اطفال و از زبان اطفال صورت گرفت زیرا:
اول، توانایی من در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان دری در حد کتب اطفال است.
دوم، توجه مرکزی من به نوجوانان و خردسالان میباشد، زیرا آنان آینده ساز اند و آنچه امروز می آموزند به آنچه که فردا انجام میدهند، در ارتباط میباشد.
سوم، متاسفانه حد معلومات آفاقی ما بزرگسالان در هر ساحه، از جمله در ساحه دین در حد خوردسالان است و بهتر همان که الفبا را از آموزش (الف) آغاز کرد.
خواهش من از دوستان این است تا اگر اشتباهی را در برگردان حاضر (بخصوص در بخش تلفظ اسمای خاص) متوجه میشوند، لطف کرده وآن را برایم یادآور شوند تا با تشکر اصلاح گردد.
پروین پژواک
2011-11-17
***
ادیان و مذاهب گوناگون در جهان وجود دارد. بسیاری از مردم جهان به یکی از این ادیان باور دارند. اغلب ادیان از والدین به اطفال انتقال می کند. والدین تعلیمات اولیۀ باور خویش را به اطفال خویش میآموزند. ما گروهی از اطفال متعلق به ادیان گوناگون را تعقیب میکنیم تا به ما در مورد دین خویش بگویند. آنها به ما در مورد داستان های اولیه، رسم و رواج، عقاید و جشن های خود سخن خواهند گفت. در تمام ادیان جهان حتی در دینی واحد، تعدادی از مردم راهی را تعقیب میکنند که تعدادی دیگر نمیکنند. برای بسیاری از مردم جهان، دین تنها مراسم خاص در یک روز خاص از سال نمیباشد، بلکه دین بخشی از زندگی روزمره آنها را میسازد.
ما خواهیم دید، هر دین چند عقیده مشترک و چندین عقاید غیرمشترک دارد. بعضی از اطفال لباس و یا علامتی خاص را میپوشند که با دیدن آن میتوان دانست، آنها متعلق به کدام مذهب هستند. ادیانی چون اسلام و مسیحیت به موجودیت شخصیتی مهم و تاریخی باور دارند، در حالیکه ادیانی چون شینتو پیامبر ندارد و آنها راه و روشی قدیمی را که تعدادی زیادی از انسانها در غنای آن سهم دارند، دنبال میکنند.
*
دین چیست؟

حتی برای مردم مذهبی مشکل است، بگویند دین چیست. اکثریت ادیان به موجودیت خدا باور دارد. آنها باور دارند خدا همه چیز را خلق کرده است. مردم باورمند به این ادیان به عبادت میپردازند، دعا میکنند و میکوشند بیشتر در مورد اعتقاد خویش بیاموزند. تعدادی از ادیان به موجودیت خدا عقیده ندارد. مردم باورمند به این ادیان میکوشند راهی را در زندگی پیشرو بگیرند که قادر به رفتار احترام آمیز با همه باشد.
*
غذا:
تمام ادیان غذای خاص خود را برای زندگی روزمره و یا برای مراسم خاص دارد. بسیاری از مردم هندوباور سبزی خور هستند و گوشت بخصوص گوشت گاو را نمیخورند. بوداییان به صورت مطلق گوشت نمیخورند. اکثریت مسلمانان و یهودان گوشت را تنها زمانی میخورند که به طریقۀ خاص آماده شده باشد. پیروان این دو مذهب گوشت خوک را نمیخورند.
*
لباس:
بعضی از ادیان پوشش خاص خود را دارد. مردان سیکهـ در زیر شلوار خود زیرشلواری کوتاه را به تن می کنند و موهای بلند سر خود را با دستار میبندند. مردان یهود کلاه گک گِرد و خورد بر فرق سر میگذارند و در کنیسه شال مخصوص بر شانه میاندازند. کشیش عیسویان در کلیسا ردای بلند و خاص بر تن میکند. مردان مسلمان در شرق میانه و شرق دور خرقه های دراز و گشاد میپوشند. تعدادی از زنان ادیان مختلف چادر میپوشند. این چادر میتواند دستمالی نازک و سبک یا چادری بزرگ و سنگین باشد.
*
نماد:
بسیاری پیروان ادیان در خانه های خویش نشانه های دین خویش را دارند. هندوان جای مخصوص برای بت خویش دارند. یهودان در خانۀ خویش شمعدانی مخصوص با نه شمع نگهمیدارند. بوداییان مجسمه بودا را دارند. عیسویان بر دیوار خانه خویش صلیب یا تصویر یکی از اشخاص مقدس را می آویزند. مسلمانان کتاب مقدس خویش را در تاقچه میگذارند.
*
جشن:
مردم تمام ادیان تجلیل جشن و شادمانی را دوست دارند. جشن چه تجلیل روز تولد بودا باشد، چه عید پاک عیسویان، چه عید رمضان مسلمانان، چه سال نو چینایان، چه شگوفه نارنج جاپانیان، چه جشن ویساک سیکهـ ها، چه جشن دیوالی هندوباوران، چه آنیکا یهودان... زمانی خوب برای دیدار دوستان و خانواده، خوردن غذا و احوالپرسی از همدیگر، دادن هدیه به اطفال و شادمان ساختن آنها است.
*
عقاید و عادات اولیه

هیچکس نمیداند چگونه ادیان به وجود آمد، اما دین همیشه بخشی از زندگی قبایل جهان بوده است. بسیاری از ممالک دارای پرستشگاه، زیارتگاه و عبادتگاه های قدیمی اند که بیشتر از دوهزار سال عمر دارد. بعضی از دانشمندان میگویند رسمهای موجود در دیوار مغاره ها و سنگهای ایستاده که قدامت شان به پنج هزار سال قبل میرسد، بخشی از باورهای دینی آن زمانه ها را میسازد. تعدادی دیگرمیگویند که این نشانه ها هنری بوده و ارتباطی با مذهب نداشته اند.
*
چوب تراشی:
مردم سرخ پوست قارۀ امریکا به ساختن ستون های چوبی "توتم" (روح یا جانور محافظ) شهرت دارند. هنگامی که اروپاییان برای بار اول به قارۀ امریکا رفتند، فکر کردند مردم بومی آنجا فاقد دین اند. آنها نمیدانستند ستون های چوبی به نشانۀ احترام به روان رفتگان، دفع ارواح پلید و یادآوری روزهای مهم برپا شده است. امروز مردم در نقاط مختلف جهان دعاهای مردمان سرخپوست قارۀ امریکا را بر زبان می آورند.
*
رسم در مغاره ها:
همانگونه که گفتیم تعدادی از مردم باور دارند که نقوش موجود در دیوار مغاره ها نشانه مذهبی دارد و مردمان کهن با رسم حیوانات در حقیقت خواستار کمک از خدا برای پیروزی در شکار و تغذیه از حیوانات بوده اند.
تعدادی هم میگویند این رسمها تنها نشانه های هنر بدوی است.
*
عقاید و تصورات:
هنگامی که ما از مذهب حرف میزنیم، اکثر به ادیانی مانند اسلام، عیسویت و یهودیت می اندیشیم. این ادیان دارای راه و روش مستحکم است. اما اینها تنها ادیان موجود در جهان نیست. دین مردم بومی قارۀ آسترالیا با طبیعت نزدیکی دارد. آنها به باورها و تمرین های قدیمی خود وفادار اند . دین به آنها می آموزاند تا خود را جزیی از دنیای اطراف خویش به حساب آورند و در آنها مهارت های را پرورش میدهد که برای زندگی در میان دشت لازم است. آنها به "زمان خواب و خیال"* باور دارند. آنها در هنگام اجرای این مراسم صورت و بدن خویش را با رنگ طبیعی نباتات می آرایند و به نیاکان خویش میاندیشند. آنها باور دارند نیاکان شان هرگز نمرده، بلکه جزیی از طبیعت گشته است.
*
نوشته های مقدس

بعضی از ادیان دارای کتاب یا کتبی اند که در مورد مذهب آنها به ما میگوید. کتاب معمولاً حاوی حکایات و تعلیمات است. مردم باورمند به این کتب به آن چون چراغ رهنما مینگرند.

آئین اسلام:
کتاب مقدس مسلمانان "قران" نام دارد. مسلمانان باور دارند، کتاب کلمات خداوند است که به پیامبر او محمد وحی شده است. قران به زبان "عربی" نازل گردیده است.

آئین مسیح:
کتاب مقدس عیسویان "انجیل" یا "بایبل" نام دارد. این کتاب دارای دو بخش است: عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق تقریباً مشابه کتاب مقدس یهودان میباشد. عهد جدید به اهمیت تولد و مرگ عیسی مسیح اختصاص یافته است.

آئین یهود:
کتاب مقدس یهودان "بایبل عبرانی" نام دارد. کتاب به زبان "عبری" نوشته شده است. کتاب دارای سه بخش است. مهمترین بخش آن "تورات" یا "توره" نامیده میشود. تورات در کاغذ نه بلکه به شکل طومار پیچیده نوشته شده است. کتاب حاوی تعلیمات خداوند به پیامبرش موسی است.

آئین هندو:
کتب مقدس هندوان حاوی حکایات، دعاییه ها، مناجات و اشعار است. کتب به زبان "سانسکریت" زبان کهن هند نوشته شده است.

آئین بودا:
بوداییان دارای چندین کتاب میباشند، مهمترین کتاب آن "تریپیتاکا" نام دارد. کتب تعلیمات بودا و پیروان وی را در بر دارد.

آئین سیکهـ:
کتاب مقدس سیکهـ ها " گورو گرنتهـ صاحب " نام دارد. کتاب حاوی مناجات و سرودهای روحانی میباشد. کتاب به زبانی* شبیه به زبان "پنجابی" نوشته شده است.

آئین دوئیزم:
آنها دارای کتب زیاد اند، لیکن کتاب مشهور ایشان " تئو تی چینگ" است. این کتاب حاوی اشعار و اندیشه ها پیرامون معرفت فراگیری دانش است. کتاب به زبان "چینایی" نوشته شده است.

آئین شینتو:
برخلاف اغلب ادیان، عقاید و سنن پیروان شینتو در کتاب نیامده است. رسم و رواج و عادات شینتو سینه به سینه و نسل به نسل انتقال میکند.
زینب نیک بین

از کتابخانۀ:

زینب نیک بین

نویسنده:

ترجمۀ پروین پژواک| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us