څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

جاده های مشهور شهر کابل۱– جاده اندرابی و باغبان کوچه: در دو طرف دریای کابل در زمان سلطنت نادرشاه احداث شد و در دوره ظاهر شاه از پل شاه د...وشمشیره تا پل شاهی و جاده وزارت حربیه تا ارگ شاهی سنگ فرش و قیر گردید.
۲– جاده میوند: در سال ۱۳۲۹خورشیدی توسط غلام محمدخان فرهاد ریئس بلدیه دوره ظاهر شاه اعمار شد.
۳– جاده نادر پشتون و جاده مندوی کابل : این دو جاده نیز از کار های سال ۱۳۲۹ تا... است
۴– جاده تیمورشاهی.
۵– جاده محمد جان خان وات.
۶– جاده آسمایی.
۷– جاده سالنگ وات.
از معلومات بدست آمده در حد توان مطالبی تهیه و بدسترس هموطنان عزیز قرار داده شد. معلومات بیشتر شما مکمِل این بخش خواهد شد.

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us