څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

در خلقت حق، رستم و موریانه یکی ستحبیب عثمان
باران که شدی مپرس، این خانه ی کیست
سقف حرم و مسجد و می خانه یکی ست
باران که شدی پیاله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی ست
باران ! که تو از پیش خدا می آیی
توضیح بده که عاقل و فرزانه یکی ست
بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکی ست
با سوره ی دل اگر خدا را خواندی
حمد و فلق و نعره ی مستانه یکی ست
این بی خردان خویش خدا می دانند
این جا سند و قصه و افسانه یکی ست
از قدرت حق هر چه گرفتند به کار
در خلقت حق، زستم و موریانه یکی ست
گر درک کنی خودت خدا را بینی
درکش نکنی، کعبه و بت خانه یکی ست

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us