څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تأسیس بلدیه و تقسیم شهر کابل به نواحیدر دوره ی شاه امان الله خان:
شهرداری کابل، در ابتدا با نام (مدیریت بلدیه شهر ...کابل) در زمان شاه امان الله خان بنیان گذاشته شد. نخستین مدیر بلدیه (شهردار ) شهرکابل امیرالدین بود،که از سال ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۲ خورشیدی در این سمت خدمت کرد. بعد ها این نهاد از"مدیریت بلدیه "به"ریاست بلدیه کابل" ارتقا یافت و اولین رییس بلدیه کابل محمد یونس بود که از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۶ خورشیدی سمت ریاست شهرداری را برعهده داشت. در دوران او کار های عمرانی بسیاری در شهر کابل صورت گرفته که از جمله می توان، احداث باغ های کابل، نصب چراغ برای روشنایی خیابان های کابل که برق آن از بند برق جبل السراج تأمین می شد. احداث شیکه آبرسانی کابل، احداث قصر تاریخی دارلامان که توسط مهندس آلمانی به نام ( آرتل) طراحی و محاسبه شده بود.
شهرداری کابل در دوره پادشاهی محمدنادرشاه:
دوره پادشاهی محمدنادرشاه در تاریخ شهرداری کابل، سال های رشد این نهاد بود. در این دوره « ریاست شهرداری کابل » در ساختمان جدید که برای خود در محل باغ عمومی احداث کرد منتقل شد و همچنین شهرنو اساس گذاشته شد. به دنبال آن، شرکت ساختمانی عمران در کنار ریاست بلدیه تأسیس گردید. " کابل نو" طراحی شد. اصول نامه ی ساختمانی جدید به تصویب رسید. خیابان های" اندرابی" " باغبان کوچه" در دو طرف دریای کابل احداث و ساختمان های زیادی ساخته شد.
دوران سلطنت ظاهر شاه و شهرداری کابل:
در این دوره به شهرداری توجه ی بیشتر صورت گرفت. نظام نامه شهرداری کابل درین دوره تدوین شد و بر اساس آن یک مدیریت مرکب از وکلای انتخابی به میان آمد و اموری از قبیل احداث باغ ها، تنویر شهر، شبکه آب رسانی و غیره کار های توسعه ی را انجام داد و شهر رو به گسترش داشت.
در همین دوره برای نخستین بار این نهاد، در سال ۱۳۲۰ خورشیدی به طور رسمی به نام شاروالی کابل یاد شد و محمد اسماعیل مایار به عنوان شهردار کابل بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ به خدمت پرداخت. قانون نامه بلدیه تعدیل گردید.
بلدیه شهر کابل یک سال پیش از شورای ملی دوره هفتم سال ۱۳۲۷ خورشیدی، به شکل انتخابی تشکیل گردید. در انتخابات آزاد بلدی، عده ای از روشنفکران کاندید و منتخب شدند و عده ی هم در اجتماعات شهری نطق های نمودند و برای بار اول جنبشی در کابل ایجاد کردند. دسته ی منور قوه ی اجرایی و اداری و مجلس بلدی را از طریق انتخاباتی در دست گرفتند از قبیل غلام محمد خان رئیس بلدیه، میرمحمدصدیق خان فرهنگ و داکتر عبدالله واحدی معاونان، محمدحسین خان نهضت منشی، سرورخان جویا، محمدآصف آهنگ، شیرمحمدخان آسیابان و امثال هم اعضای مجلس.
در سال ۱۳۲۷ خورشیدی نخستین انتخابات شهرداری کابل برگزار شد که در نتیجه از سوی وکلای شهر کابل، مهندس غلام محمد فرهاد، به عنوان اولین شهردار انتخاباتی کابل برگزیده شد. او از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۲ درین سمت کار کرد. او قانون رانندگی شهر کابل را از دست راست که در انگلستان معمول است به دست چپ تغییر داد.
این ها توانستند بزودی بلدیه ی کابل را سرو صورت تازه بخشند، دفاتر و نواحی شهری و بودجه بلدی را تنظیم کرده جاده ها را قیر ریزی، باغچه ها و کارته های جدید احداث، جاده های جدید ( میوند و نادرپشتون و غیره) تمدید، سینما پامیر اعمار، جریده پامیر منتشر شد.
نواحی مناطق شهر کابل:
تا دهه شصت خورشیدی کابل دارای ۱۱یا بیشتر از آن ناحیه بود. اما در ۲۳ جدی سال ۱۳۸۳ در نشستی میان وزیر داخله، والی و شهردار کابل به تصویب رسید و کابل به ۲۲ ناحیه تقسم گردید.
شهرداران کابل:
از دروره شاه امان الله خان تا... امیرالدین، محمد یونس، محمد اسماعیل مایار، مهندس غلام محمدخان فرهاد، دکتر شیرآقا، محمد انور جگدلک...
شهرداری کابل که درآن زمان با نام بلدیه از آن یاد می شد در مناطق کارته ۴، سیدنورمحمدشاه مینه، شهرنو، کوته سنگی، برای مردم کابل زمین توزیع کرد.
منطقه وزیراکبرخان نیز از محله های جدید بود که در شمال شرقی شهرنو در سال ۱۳۴۹ خورشیدی بوجود آمد.
با از بین رفتن حکومت محمدداوود خان و تغییرات سیاسی در کشور رشد و توسعه شهر کابل متوقف شد و بسیاری شهروندان کابل به شهادت رسیدند و بخشی از مردم آواره شد.
با آغاز جنگ های داخلی، شهر کابل به شدت آسیب دید و بیش از ۸۰ درصد کابل ویران شد و بیش از ده ها هزار نفر در این شهر کشته شد.
منابع:
۱– دانشنامه آریانا، مهدی کابلی زاده
۲– کابل از بلدیه امان الله خان تا ...
۳– افغانستان در مسیر تاریخ، میر غلام محمد غبار

حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us