څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دری افغانی


دری افغانی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

سفارش طبابت برای پرهیز از دیابت (مرض شکر)، مصداق «وقایه، بهتر از معالجه است»، اما با رعایت محتوای این پیام، می توان بر زمینه های دیگری نیز هوشیار بود. به اعتقاد من، مصداق فرهنگی این توصیه، برای وقایه در برابر مرض شکر فرهنگی (قند پارسی)، بسیار اهمیت دارد.

در یک قرن اخیر با گشایش دکانی به نام «شیرینی فروشی قند پارسی (فارسی)»، مرضی تولید کرده اند که با ابتلاء به آن، خاصیت غیر علاج مرض قند، دامنگیر گروه ها و افراد زیادی می شود.

مبتلایان به بیماری قند پارسی، همانند مریض دیابت گرفته، آهسته آهسته بصیرت خویش را از دست می دهند. آنان در حالی که از سایر زیان های بیماری لاعلاج، توهم دارند، دهن خویش را با اجزای فارسیسم (آریایی، خر-آسانی، پارسی و عقب مانده گی فکری)، شیرین تر می کنند.

با ویژه گی لاعلاج مرض دیابت، مبتلایان به این بیماری، ناشران اندیشه ای اند که در متن مدعای فرهنگی، امتزاجی از چنان آلوده گی هایی می شوند که بر اساس آن ها، بیماری افتخار، حتی در جغرافیای عقب مانده گی جهان سوم، انواع شده است. بنابراین با استحاله ی فرهنگ ها و اقوام، هویت های دیگران را به نام «فارسی زبان»، مصادره می کنند.

با نشر این کتاب، زحمات خودم، نویسنده گان هزاره، تاجک، پشتون، اوزبیک و دیگران را کلیت کرده ام تا در هرج و مرج کنونی که می خواهند عامدانه ویژه گی های ما را حاشیه یی بسازند، کاری مهم در جهت تبیین منافع و مشخصات فرهنگی- سیاسی ما شده باشد. به این اساس پیام می دهیم با فرار از اولویت ها و نیاز های افغانستان، قواره نکنند!

یادآوری:

پس از انتشار کتاب «دری افغانی»، ضمن استقبال گسترده ی مردم، هرچند از پارس های «خلیفه روغن ها»، برکنار نمی ماند، اما توضیح دوستان و بزرگان، باعث شد آگاه شویم که در حدود 40 سال قبل، کتابی به نام «ادب دری افغانی» از سوی مهمترین ارگان نشراتی آن زمان (اداره ی دارالتالیف وزارت معارف)، منتشر شده است. بنابراین اصطلاح «دری افغانی»، نه فقط مسجل شده بود، بل با پیش زمینه ی فکری، جلد یک کتاب مهم را در بر می گیرد. با آگاهی از این مساله و دریافت لینک دانلود کتاب «ادب دری افغانی» که وب سایت «کتابناک»، از آدرس های مهم فرهنگیان ایران، آن را در اختیار همه قرار داده بود، در حالی که از مشی فرهنگی آنان در قبول منطق فرهنگی افغانان، خرسند شدم، اما باید به دشمنان افغانستان تبریک بگویم که با گسترده گی کار فرهنگی، چنان ما را در حصار آورده اند که 40 سال پس از چاپ یک کتاب مهم، شباهت های کردار فرهنگی ما در وادی سرگردانی، مختصات فرهنگی بیگانه (فارسی یا پارسی) را دست آویز می سازند که از حیث تعمیم آن ها، ناخودآگاه به تفویض امتیازاتی قایل می شویم تا گویا هژمونی دشمن، فرهنگ «ارشد» وانمود شود.

تذکر این نکته بایسته است که به خاطر رعایت حق معنوی آقای محمد حسین راضی، مقاله ای به نام «مصطلحات ملی- افغانی ما دیرینه اند» نیز نوشته ام که در روزنامه ی «سرخط» و دیگر رسانه های افغانی، منتشر شده است. در این مقاله، با استقبال از یافت کتاب «ادب دری افغانی»، کوشیدم تفهیم کنم که کتاب من (دری افغانی) با چنین نامی، نمی تواند حق معنوی مولف کتاب «ادب دری افغانی» را کتمان کند؛ یعنی یک هموطن افغان ما، چهل سال قبل (بیشتر از عمر من)، ابتکاری می کند که ضمن استقبال، توفیق نشر و تعمیم می یابد.

- لینک دانلود رایگان کتاب «ادب دری افغانی» در وب سایت ایرانی «کتابناک»:

https://ketabnak.com/book/60313/%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us