څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

با زبان دری


با زبان دری

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

مجموعه مقالات این کتاب، علاقه ی محتویات را در تفسیر، تحلیل و تبصره با تنوعی معرفی می کند که روزی در جمع دوستان اعتراف کردیم: ادبیات ما (حتی در مقوله ی ادبی)، بسیار سیاسی شده است. در این کتاب، هرچند پرداخته های وِیژه ی ادبیات، چند «تا» می شوند، اما اجتماعی، سیاسی و ایدیالوژیک، دربرگیرنده ی متباقی است.

متاسفانه در منجلاب تحمیلی کنونی، به هر اندازه ای که برای ره یافت تقلا می کنیم، فقط فرو می رویم. خوانش چند دهه بحران، چه گونه گی کج گردشی ها را وضاحت می دهد، اما زمانی که ادبیات ابزاری می شود، ویژه گی آن به عنوان حرفه ی خاص، محدودیت و معدودی ندارد.

مختصات این مجموعه، به گونه ای معرف طرز کار آن فرهنگیان افغان نیز می تواند باشد که از سرناچاری، ناگزیر می شوند با خلط مفاهیم، ادبیات را در خدمت ذهنیت سیاسی قرار دهند. به این گونه، نوعیتی رونما می شود که تا سالیان زیادی با صرف هزینه و وقت، امید ما برای پویایی ادبیات هنری در مسیری قرار نمی گیرد که با وزن ماندگار، افزودی ضمایم فرهنگی با افتخار می شوند.

و اما یک نکته ی دیگر، این مجموعه را در حالی معرفی می کند که با تبیین ناهنجاری های فرهنگی که در زمان «صرف ادبیات غیر اخلاقی» با مسایل «چیزدار»، همواره منطق انتقاد برای اصلاح را خورده اند و با بُرنده گی آن ها که کلیتی می شوند، سوگمندانه دیدیم، آن مدعیات فرهنگی و میراث های تاریخی را زیر سوال می برند که در تفصیل به اصطلاح 5000 ساله ی تاریخ و فرهنگ، دورنمایه ای شکل نگرفت که اگر اندیشه ی مخالف، به ذوق ما نخورد، به یاد داشته باشیم، آن چه بر آن ها افتخار کرده ایم (فرهنگی- تمدنی)، حوصله نداده است با هجوم بر طرز فکر مخالف- ولو منطقی و عالی باشد- موضع نسازیم و به جان هم نیافتیم تا دیگران به ریش ما نخندند: «نمونه» های توده های فرهنگی!

ناشر کتاب «با زبان دری»: تحریک ملی افغانستان.

محل پخش: دفتر مرکزی «تحریک ملی افغانستان»؛ واقع شبکه ی جهانی رادیو و تلویزیون ژوندون، در مسیر جاده ی بنایی- گمرگ، کابل.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us