څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

زن چراغ زندگانىزن چراغ زندگانی !
تو مادر فرزندان ، به شوهر خـــــــــــود یاری
در کشور آبایت ، بنگر چقدر خــــــــــــــواری
زحمت کشی در صحرا ، خدمت کنی در خانه
با این همه فرزندان ، تو پردۀ اســـــــــــراری
تو نور و چراغ هستی ، در خــــــانه و کاشانه
ا ز بهر عزیزانت ، پُر مهری و پُــــــــــرباری
گهواره بجنبانی، هم خــــــــــــــــــانه بروبانی
کار و بار تو زیاد است ، از بسکه تـوپُرکاری
فرزند تو گرسفید ، گرسیاه و گرســـرخ است
با دختر و با پسر ، یک رنگ محبـــت داری
تا خواب خوش و راحت ، فـــــــرزند ترا آید
شب تابه سحر گـــــــاهان ، نشسته و بیداری
شنیده از بزرگان ، «محک» کـــه میباشد
بهشت بزیر پایت ، چون سرور و ســرداری
صالحه محك يادگار
2016 / 3 / 7
صالحه محک يادگار

از کتابخانۀ:

صالحه محک يادگار

نویسنده:

صالحه محك يادگار
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us