څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Free Articles
(11)انبار مضامین انجنیر اسدالله سهاک [11]

موضوع

☼   آیا می‌دانستید در جهان الزهراوی داکتر مسلمانی را بنام پدر جراحی...  تندرستی
☼   اختلال طیف آتیسم ۵۱  روانشناسى
☼   استعمار نوین ۵  سیاست
☼   سهم ابوالقاسم الزهراوی در تشخیص و تداوی امراض  تندرستی
☼   طریقه های خطرناک تربیت اطفال  تربیه و پرورش
☼   عوامل بیولوژیکی اضطراب اجتماعی  روانشناسى
☼   قدیمی ترین گواهینامه ذکر نام افغانستان  تاریخ
☼   هویت مردمان باختر و مارگیانا  باستانشناسی
☼   چرا انسانها حسادت مینمایند؟  روابط انسانی
☼   چگونه می توانیم فرزندان سالم تربیت نمایم ۹  تربیه و پرورش
☼   کشف قدیمی ترین سند نام افغان  باستانشناسی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us