څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Free Articles
(34)انبار مضامین احمد محمود امپراطور [34]

موضوع

☼   اینجا بهار جلوه نما شد نشد نشد  ادبیات
☼   اینجا دلـم گرفته و دلــگیر می زنند  ادبیات
☼   بلبل من از کجا شیرین زبانی میکنی  ادبیات
☼   به اقلیم عشقم چرا پا زدی  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بدون نقطه بیدل رح( دل اگر محو مدعا گردد)  ادبیات
☼   مخمس بر غزل ابوالقاسم لاهوتی  ادبیات
☼   مخمس بر غزل اسحاق ثنا ( غمخانه، غمخانه)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل امیر خسرو دهلوی  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح ( از نالهء دل ما تاکی رمیده رفتن)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح ( اینکه طاقت ها جوانی می کند)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح ( بر ِ یار اگر پیام ِ دل ِ تنگ می فرستم)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح ( در خیال مزن فهم خویش ساز تو نیست)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح ( دلدار رفت و دیده به حیرت دچار ماند)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح ( زین باغ تا ستم کش نشو نما شدم)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح ( چو سرو از ناز در جوی حیا بالیدنت)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح (ببند چشم و خط هر کتاب را دریاب)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح (خلقیست پرآگنده ی سعی هوسی چند)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل بیدل رح (ز هر مو دام بر دوشم گرفتار اینچنین باید)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل جد بزرگوارم داملا محمد ارباب محزون کشمی  ادبیات
☼   مخمس بر غزل حضرت بیدل رح  ادبیات
☼   مخمس بر غزل خود شاعر  ادبیات
☼   مخمس بر غزل رهی معیری ( نه بشاخ گل نه بر سرو چمن پیچیده ام)  ادبیات
☼   مخمس بر غزل صوفی غلام نبی عشقری  ادبیات
☼   مخمس بر غزل لسان الغیب حافظ شیرازی رح  ادبیات
☼   مخمس بر غزل محمد حسین شهریار  ادبیات
☼   مخمس بر غزل محمد نعیم جوهر  ادبیات
☼   مخمس بر غزل معینی کرمانشاهی  ادبیات
☼   مخمس بر غزل نذیر ظفر  ادبیات
☼   مخمس بر غزل نعیم جوهر (گر آشنای یک شبِ یلدا کنی مرا)ا  ادبیات
☼   مخمس بر غزل: حُسنیـَـه عثمان  ادبیات
☼   مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل رح  ادبیات
☼   مخمس برغزل: رهی معیری  ادبیات
☼   مخمس شماره 2 بر غزل خود شاعر  ادبیات
☼   نیک و بـدی جهان عمـل و طرح نو کند  ادبیات


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us