څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Free Articles
(260)انبار مضامین سیف الله فضل [260]

موضوع

☼   Afghan Name  تاریخ
☼   Afghanistan  تاریخ
☼   Afghanistan's 'George Washington  ادبیات
☼   Afghanistan's Ethnic Groups Share a Y-Chromosomal Heritage Structured  مردم
☼   Anglo-Afghan War for the 21st century  تاریخ
☼   ARYAN  تاریخ
☼   Ashvaka  تاریخ
☼   ASHVAKAN KAMBOJAS GAVE THEIR NAME TO AFGHANS/AFGHANISTAN  تاریخ
☼   ASVAKA  تاریخ
☼   Aśvakas  تاریخ
☼   Babur  تاریخ
☼   Dari Language Projec  ادبیات
☼   Did Aryans really exist?  تاریخ
☼   GENESIS OF NAME AFGHAN 1-A  تاریخ
☼   GENESIS OF NAME AFGHAN 1-B  تاریخ
☼   GENESIS OF NAME AFGHAN 3  تاریخ
☼   GENESIS OF NAME AFGHAN 4  تاریخ
☼   GENESIS OF TERM AFGHAN 2  تاریخ
☼   Historical Facts about Nowroz and Solar Year  تاریخ
☼   king of Kamboja  تاریخ
☼   Les 6 secrets de l'ail que vous ne connaissez pas encore  تندرستی
☼   Search...Search... “Asia” from Sanskrit word “As’va” (Horse)  تاریخ
☼   The etymology of the word afghan  تاریخ
☼   The grandfather of the European Enlightenment was Muslim  تاریخ
☼   The Origin Of The Name Afghan  تاریخ
☼   TIBETEAN AFFINITES OF THE LICHCHAVIS  تاریخ
☼   TREATY BETWEEN THE BRITISH AND AFGHAN GOVERNMENTS  تاریخ
☼   TREATY SERIES . No. 34. 1907. CONVENTION , BETWEEN THE UNITED KINGDOM  تاریخ
☼   United Kingdom/Afghanistan Loan Agreement 1970  تاریخ
☼   Was Double Government in Afghanistan a Folly  تاریخ
☼   WHAT THE SEEKER NEEDS  اعتقادات
☼   What was the language of Aryans?  دستور زبان
☼   Who are these Kamboj people  تاریخ
☼   Who are these Kamboj people 2  تاریخ
☼   Who are these Kamboj people 3  تاریخ
☼   Who are these Kamboj people 4  تاریخ
☼   Who Did Discover America?  علم و تکنالوژی
☼   آخرین وصیت امیر عبدالرحمن خان به ولیعهدش امیر حبیب الله  تاریخ
☼   آداب المُریدین  اعتقادات
☼   آدمی هم پيش ازآن کادم شود، بوزينه بود  ادبیات
☼   آرامگاه اعلیحضرت محمد نادرشاه  جغرافیه
☼   آرامگاه خواجه غلتان ولی  اعتقادات
☼   آرامگاه سلطان محمود غزنوی  جغرافیه
☼   آرامگاه شریف خان  جغرافیه
☼   آرامگاه شهزاده حسین  جغرافیه
☼   آرامگاه ملک سبز علی  جغرافیه
☼   آرامگاه و مسجد حاجی صاحب پایمنار  اعتقادات
☼   آریائیان  تاریخ
☼   آرینه ویجه  تاریخ
☼   آزادی فخر افغان است  تاریخ
☼   آشتی مذاهب  اعتقادات
☼   آل بانیجور تخارستان (٢٣٢-٣٧٢هجری)  تاریخ
☼   آل کرت و امرای افغانی در عصر چنگیزیان (۶۰۰ - ۷۸۳ هجری )  تاریخ
☼   آیا تاسیس افغانستان محصول استعمار روس و انگلیس بود؟  تاریخ
☼   ابدالیان ( ۴۴۰ - ۱۱۴۴هجری )  تاریخ
☼   ابن حسام  مردم
☼   ابوالمعانی بیدل  مردم
☼   ابوالمعانی بیدل شاعر حیرتها و اسرار ها  ادبیات
☼   احوال اجتماعی و مدنی افغانستان در دورۀ اموی و عباسی  تاریخ
☼   اخلاق چیست؟  فلسفه
☼   ادبیات و زبانها و رابطۀ آن با السنۀ افغانی  تاریخ
☼   ارگ  تاریخ
☼   از احمد ظاهرِ آوازخوان تا احمد ظاهرِ «آموزگار»  مردم
☼   ازدواج با دختر سن خورد  اعتقادات
☼   اساتید بزرگ امام ابوحنیفه  اعتقادات
☼   استقلال  سیاست
☼   افغان به معنی پشتون نیست  تاریخ
☼   افغان در شاھنامه  تاریخ
☼   افغانان کله پښتانه او پښتانه کله افغانان وګڼل شول؟  تاریخ
☼   افغانستان تاریخی قبل از اسلام  تاریخ
☼   افغانستان مقارن ظهور اسلام  تاریخ
☼   افغانستان، افغان و افغانستانی  سیاست
☼   افغانستاني  تاریخ
☼   اله غن/ Alag`an  تاریخ
☼   اماکن تاریخی افغانستان  جغرافیه
☼   امر به معروف و نهی از منکر  اعتقادات
☼   امرای اندراب  تاریخ
☼   امرای چغانیان- آل محتاج  تاریخ
☼   اندکي  دستور زبان
☼   انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان  تاریخ
☼   اگر تو با وفا بودی عبدالله  شعر
☼   ای کاش با تو هیچ مقابل نمیشدم  شعر
☼   ایران شهنامه کجاست؟  جغرافیه
☼   ایرانی و پارسی  تاریخ
☼   ایزدان و ارباب انواع  تاریخ
☼   بابانانک او د هند پښتانه  روابط انسانی
☼   بانوی بلخ  تاریخ
☼   بانوی بلخ  تاریخ
☼   بقایای کوشانیان و ظهور هپتالیان  تاریخ
☼   تاريخ زبان پشتو  ادبیات
☼   تحقیر  شعر
☼   تخت رستم  جغرافیه
☼   تشدید در زبان دری  دستور زبان
☼   تصحيح اشتباهات املايی  دستور زبان
☼   تنگی خیبر  جغرافیه
☼   توخیان ( ٩۶۰ - ۱٢۰هجری )  تاریخ
☼   توپیر شته  شعر
☼   تیموریان هرات (۷۷۱- تا حدود ۹۲۰)  تاریخ
☼   تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )  تاریخ
☼   جایگاه زن در ادبیات دری افغانستان  ادبیات
☼   جدائی ایران و افغانستان  تاریخ
☼   حافظ و قرآن  اعتقادات
☼   حقیقه‌الحقائق  اعتقادات
☼   حلية الابدال  اعتقادات
☼   حکمرانان پښتون (حدود ٣۰۰هجری)  تاریخ
☼   حکمرانان کنر و یوسفزاییان (حدود ۸۰۰- ۹۰۰ هجری)  تاریخ
☼   حکیم ناصر خسرو بلخی  مردم
☼   خاستگاه زبان دری  ادبیات
☼   خاندان کاوی (کیان)  تاریخ
☼   خرابات  شعر
☼   خروج چنگیز و شکست آخرین خوارزمشاه ( ۶۱۶ – ۶۴۰ هجری )  تاریخ
☼   خوارزمشاهیان  تاریخ
☼   خواننده معروفترین سرود حماسی افغانستان  مردم
☼   د سولې حاجت  شعر
☼   د مغلو په وړاندې د پير روښان د پاڅون لاملونه  تاریخ
☼   د هندوستان لوديان  تاریخ
☼   دربارۀ املاى زبان درى  دستور زبان
☼   دری  ادبیات
☼   دری مادر زبان فارسی  ادبیات
☼   دریاهای بین‌المللی افغانستان و ضرورت اداره و مدیریت سالم آن‌ها ۱  قانون
☼   دلارې مل  شعر
☼   دلایل آغاز جنگ جهانی دوم  تاریخ
☼   دهند دپښتون شهزاده (خضرخان غلجي) او ( دویل راني) د عشق او مینې داستان  تاریخ
☼   دورهٔ مستقل اسلامی طاهریان (۲۰۵-۲۵۹هجری)  تاریخ
☼   دپاني پت درې ګونې تاریخي جګړې  تاریخ
☼   دین بودا و نشر آن در افغانستان  تاریخ
☼   دیوار تاریخی زنبورک شاه  جغرافیه
☼   رساله وجوديه  اعتقادات
☼   روشانیان ( ٩۴۰ - ۱۰۴٧هجری )  تاریخ
☼   زبان  ادبیات
☼   زبان اوستائی  ادبیات
☼   زبان دری  ادبیات
☼   زبان دری لهجه نیست زبان آفرینشگر فارسی است  ادبیات
☼   زبان دری، فارسی قدیم نیست  ادبیات
☼   زبان ستیزیهای بیگانگان  ادبیات
☼   زبان پهلوی پارتی  ادبیات
☼   زندگی نامه محمود طرزی – پدر ژورنالیسم افغانستان  مردم
☼   سامانیان (٢٧٩- ٣٨٩هجری)  تاریخ
☼   ساکه ها و پارتها و پهلواها  تاریخ
☼   سدوزایان ( ۱۱۶۰-۱٢۵٨هجری )  تاریخ
☼   سرزمین های اوستائی و افغانستان  تاریخ
☼   سرگذشت یک افغان مهاجر  سیاست
☼   سلطنت مستقل یونان و باختری  تاریخ
☼   سلطنت موريا  تاریخ
☼   سلطۀ بیگانگان هخامنشی  تاریخ
☼   سلطۀ سیاسی موقت موریا در آریانه و نفوذ بزرگ بودائی  تاریخ
☼   سنگلج  جغرافیه
☼   سيلو کابل  علم و تکنالوژی
☼   سیمجوریان  تاریخ
☼   شاران غرستان (٢٨٩- ۵۵۰هجری)  تاریخ
☼   شاه دو شمشیره  اعتقادات
☼   شاگردان برجسته امام ابوحنیفه  اعتقادات
☼   شعر بيدل، زبان گفتار و فرهنگ مردم  ادبیات
☼   شـــجــرة الكـون  اعتقادات
☼   شمس مولانا کی بود؟  ادبیات
☼   شهرهای شاهنامه در نقشه امروز جهان  تاریخ
☼   شیطان دشمن قسم خورده انسان  اعتقادات
☼   صفاریان (٢۴٧-٣٩٣هجری)  تاریخ
☼   ظهور اسلام در افغانستان و دوره خلفاء  تاریخ
☼   عصر اموی (۴۱-۱٣٢هجری)  تاریخ
☼   عصر خلافت علی (رض) (٣۵-۴۰هجری)  تاریخ
☼   عصر عباسیان (٢۰۵- ۱٣٢هجری)  تاریخ
☼   عهد عثمانی (۲۵-۳۵هجری)  تاریخ
☼   غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)  تاریخ
☼   غوریان (۴۰- ۶۱٢هجری)  تاریخ
☼   غيچې کړي ويښتان  حکایت و قصه
☼   فارسی دری  ادبیات
☼   فردوسی و اسلام  اعتقادات
☼   فرمان امیر حبیب‌الله خان برای بازگشت هزاره‌ها  سیاست
☼   فریغونیان (حدود ٢۵۰ تا ٣۱۰هجری)  تاریخ
☼   فصل نیمه تمام غازی امان الله خان  سیاست
☼   فیـض مـحمد کاتب هـزاره  مردم
☼   قانون حمورابی  قانون
☼   قتل میر اکبر خیبر  مردم
☼   قنبر بچه عبدل  حکایت و قصه
☼   قول فتحعلی شاه  تاریخ
☼   كتاب الميم و الواو و النون  اعتقادات
☼   كتاب الجلالة و هو كلمة الله  اعتقادات
☼   كشمیر  جغرافیه
☼   كلمهٔ افغان چه معنی میدهد  تاریخ
☼   كنه ما لابد للمريد منه  اعتقادات
☼   كوه نور  تاریخ
☼   لرغونی افغانستان (له ماديانو ترساکانو)  تاریخ
☼   لشکر کشی های اسکندر  تاریخ
☼   لمعه در ذکر مجمل حال افغانان در عهد سلاطین غور  تاریخ
☼   لودیان ملتان (حدود ٣٧۰- ۴۰۱هجری)  تاریخ
☼   لیسه عالی امانی  تاریخ
☼   مات قلم  شعر
☼   مبادی تاریخی فرهنگ افغانی در عصر قبل از اسلام و بعد از آن  تاریخ
☼   محاصره هرات  تاریخ
☼   محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)  تاریخ
☼   محمد، قرآن، اسلام و مسلمانان در «حدیث دیگران»؛ گزارش یوحنا دمشقی  اعتقادات
☼   محمود طرزی و فارسی ناب در افغانستان هشتاد سال پیش  ادبیات
☼   محمود طرزی پدر روزنامه نگاری افغانستان  ادبیات
☼   محمود فرزند میرویس  تاریخ
☼   مدنیت اوستائی  تاریخ
☼   مدنیت ویدی  تاریخ
☼   مزار ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل  مردم
☼   معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی  ادبیات
☼   معنای برخی از لغات  دستور زبان
☼   ملا محمد جان  حکایت و قصه
☼   من افغانم  شعر
☼   مولانا؛ ایرانی «نجیب» یا «افغانی کثافت»؟  مردم
☼   مومیایی (مملایی) چیست؟  تندرستی
☼   میراوغان  مردم
☼   میرزا امام ویردی (بیردی)  تاریخ
☼   میرویس خان هوتک، جورج واشنگتن افغانستان مدرن  تاریخ
☼   نامهای تاریخی افغانستان  تاریخ
☼   نجیب اکبری، قهرمان گمنام افغانستان  مردم
☼   نظری به دورهٔ قبل از تاریخ افغانستان  تاریخ
☼   نفوذ سلجوقیان و خوارزم شاهان و مختصری از ملوک سیستان (۴٢٩- ۶٣٢هجری)  تاریخ
☼   نړيدلې جونګړې  شعر
☼   نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها  مردم
☼   نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها  مردم
☼   نینواز  مردم
☼   هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری)  تاریخ
☼   هویت  سیاست
☼   هپتالیان  تاریخ
☼   هیچ  شعر
☼   هیچ هیکل بی هیولا قابل صورت نشد  فلسفه
☼   و اما چند گپ در مورد زبان دری و یا فارسی  ادبیات
☼   واژه علمی افغان  تاریخ
☼   واژه های فارسی در زبان پشتو  دستور زبان
☼   واکنش  دستور زبان
☼   وبا  تندرستی
☼   وجه تسمیۀ غور  تاریخ
☼   ورود مدنیت بودائی در آریانا  تاریخ
☼   وصیت نامه مادر شهید بر فرزندانش  شعر
☼   وطن بیدل  مردم
☼   پادشاه خراسان  تاریخ
☼   پارس تاریخی و سرزمینی  تاریخ
☼   پارسی باستان  ادبیات
☼   پشتونهای افغان  مردم
☼   پهلوانان اوستائی  تاریخ
☼   پيشينه تاريخى واژۀ افغان  تاریخ
☼   پیش زمینه جنگ جهانی دوم  تاریخ
☼   پیشینه تاریخی زبان  ادبیات
☼   پیمان ایران با انگلیس  تاریخ
☼   پیمانی میان ایران و انگلیس  تاریخ
☼   چرا به زبان هندی در ایران، فارسی می گویند؟  ادبیات
☼   چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۱  تاریخ
☼   چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۲  تاریخ
☼   چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۳  تاریخ
☼   چرا و چگونه محمد داود خان را به یک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ ۴  تاریخ
☼   چهار دروازه تهران‌  تاریخ
☼   چهاردهی کابل  تاریخ
☼   چوب بازی و (اتن) رقص ملی افغانستان  موسیقی
☼   کابل باستان  ادبیات
☼   کاکه ها  مردم
☼   کاکه ها عیاران کابل زمین  مردم
☼   کاکه ها و عیاران کابل زمین  مردم
☼   کتیبه های باستانی  تاریخ
☼   کتیبه کنیشکا  تاریخ
☼   کوشانیان  تاریخ
☼   ګندهارا (गांधार)- Gandhara )  تاریخ
☼   گفت و گو  دستور زبان
☼   گله گزاری  دستور زبان
☼   گنجینه میرزکۀ پکتیا  تاریخ
☼   یحئی بن زید  اعتقادات
☼   یوه افغان محصل د کیمیا ۵ فارمولونه کشف کړل  علم و تکنالوژی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us