څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نامه های آرامی بلخی

نامه های آرامی بلخی
منبع:  J. Naveh & S. Shaked
از آرشیڤ: داکتر مریم زبردست


Letter from Bakhtrifarnah to Chithrachardata

IA 24
Bactria

mid-fourth century BC

ink on dark leather

written in Official Aramaic

7.2 x 27.7cm

The letter, which is not dated, concerns donkeys that should be sent immediately to a certain Zrvagavathya. The correspondents are of equal rank.

J. Naveh & S. Shaked, Aramaic Documents from Ancient Bactria (Fourth Century BCE), London 2012, no.B4, pp.152–6.


اگر در مورد این اثر باستانی٬ معلومات بیشتر دارید٬ لطف نموده برای ما بفرستید. ما در همین صفحه٬ از همکاری شما یادآوری میکنم.
If you have more information about this Afghan heritage, please do not hesitate to send it to us. We will mention your contribution, right in this page. Thank you

 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us