څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اثر باستانی در  پلخمری

اثر باستانی در پلخمری
منبع: BBC خالد انصاری
از آرشیڤ: سیف الله فضل


بر اساس گزارشها در کوههای واقع درجنوب شهر پلخمری مرکز ولايت بغلان، درست در ۱۵ کيلومتری روستای "شمرق" ، آثار حک شده ای در ديوار يک کوه کشف شده است. اين آثار که مجموعه یی از اشکال کنده کاری شده در دل کوه است و يک کاروان در حال حرکت را نشان می دهد شامل چندين شتر، فيل، اسپ و انسان می شود که يکی پی ديگری حکاکی شده اند. گفته می شود که قدمت تاريخی اين آثار باستانی به ۲۰۰۰ سال قبل برمی گردد. شير آقا شايان، مدير مسئول جريده محلی "طلايه"، که در پلخمری منتشر می شود از نزديک اين اشکال باستانی را ديده و می گويد اين آثار در حال نابودی به دست افرادی است که احتمالا می خواهند شکسته های اين آثار را برای فروش به خارج از افغانستان ببرند. او می گويد اگر مسئولين امنيتی محل در زمينه حفظ اين آثار باستانی توجه نکند ممکن است در آينده نزديک اين آثار کاملا نابود شوند. رييس انيستيتوی باستان شناسی افغانستان همکاری مردم محلی را در کشف چنين آثاری يکی از راههای حفظ اينگونه آثار باستانی می داند. آقای فيروزی می گويد ممکن است ويرانه های بر جامانده از چندين سال جنگ در افغانستان با صرف هزينه مجددا مرمت و بازسازی شوند؛ اما ميراث های فرهنگی و آثاری باستانی که از بين می روند دوباره به هيچ قيمتی بدست نمی آيند. به گفته عبدالواسع فيروزی بر اساس اطلاعات آنها بيش از ۳۰ دسته از قاچاقچيان آثار باستانی در افغانستان مشغول به فعاليت هستند که در طول سالهای جنگ بسياری از آثار گرانبهای تاريخی افغانستان را به خارج منتقل کرده اند. از نواحی مختلف افغانستان گزارش های مبنی بر ادامه کاوش های غير قانونی و دستبرد آثار باستانی می رسد.


اگر در مورد این اثر باستانی٬ معلومات بیشتر دارید٬ لطف نموده برای ما بفرستید. ما در همین صفحه٬ از همکاری شما یادآوری میکنم.
If you have more information about this Afghan heritage, please do not hesitate to send it to us. We will mention your contribution, right in this page. Thank you

 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us