څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
مرغ دل را نکند از قفس آزاد چرا نیست رحمی به دل حضرت صیاد چرا الف قامتم از کوه غمش گشته چو قاف ندهد داد من آن شوخ پریزاد چرا گوش شیرین دهانان نشوند آواز کسی اینقدر شور کند تیشه فرهاد چرا چشم بادام تو ای پسته دهان از نگهی نکند خسته دلان را ز غم آزاد چرا یارب استاد چو زلف تو سیه روز شود می دهد باز ترا درس جفا یاد چرا داده با تو خط بندگی ای بت به خدا می کنی باز به من این همه بیداد چرا شایق آموخت به من درس جنون حضرت عشق سبق دانشم اکنون نرود یاد چراLast Update: May 21, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us