څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
جانا تو تا گذر نکنی بر مزار ما در پیش کشتگان نبود اعتبار ما رفتی تو از کنار و دلم گشت بیقرار یارب قرار دل نرود از کنار ما راز درون سینهء ما فاش می کنی ای اشک نیستی تو برو غمگسار ما تا کی به دوری تو کنم صبر جان من دیگر نمانده بی گل رویت قرار ما بهر خدا به پرسش بیمار خود بیا که آرام گیرد این دل بی اختیار ما جانم به لب رسیده خدا را ترحمی از حد گذشت در غم تو انتظار ما شایق به کوی یار فتادیم چون غبار روزی مگر گذر بکند شهسوار ماLast Update: December 3, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us