څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
از لب خود گر دهد کامی من ناکام را صرف دلتنگی نسازم غنچه سان ایام را بسکه حرفی از لب خاموش او نشنیده است لطف داند عاشق خونین جگر دشنام را جان من دارد به چشم دل فریبت نسبتی دوست می دارم من دل خسته زان بادام را رنگ عاشق رنگ رنگ از حال او دارد بیان نیست لازم در محبت نامه و پیغام را از حلاوت خیزی لعل شکربارش مپرس کرده شیرین در مزاقم تلخی دشنام را صد بلا دیدم ز چشم مستت ای بالا بلا جای می از فتنه پر کردند آه این جام را روسیه گردد به پیش اهل معنی تا ابد چون نگین از سادگی هر کس که جوید نام را ماه رویش را چو غیر از شام دیدن مشکلست صبح عید خویش داند شایق او شام راLast Update: May 26, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us