څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
اگر سفید کند نامهء سیاه مرا همیشه ناز به طاعت بود گناه مرا ز دولت دو جهان بی نیاز می گردد نظر به حال گدایان بود چو شاه مرا چرا به صحن چمن قد علم کند چندین ندیده سر و مگر شوخ کج کلاه مرا بغیر شام سر زلف او نمی خواهم اگر قبول کند آه صبحگاه مرا به راه عشق بود رسم من ز خود رفتن ندیده زاهد بی درد رسم و راه مرا کسی که خود گرفته است بر ضعیفی من ندیده دلبر شوخ ستم پناه مرا چرا به شایق بیدل نمی زنی سخنی شوم فدای تو آخر بگو گناه مراLast Update: November 28, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us