څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
من کجا دیده ام وفای ترا که کشم شوخ من جفای ترا راست گویم خجل شود شمشاد گر ببیند قد رسای ترا رفته از خویش یک قدم نرگس دیده تا چشم سرمه سای ترا دل به صد رنگ خون شد از حسرت تا حنا بوسه کرد پای ترا شده آئینه همچو من حیران دیده تا چهره صفای ترا رود از یاد کوهکن شیرین بیند ای شوخ گر ادای ترا از سرم کرده دوای سیل بوی و موی کسی هوا ترا به سگ کوی خویش رخصت ده که کند پاس آشنای ترا جز قناعت که پر کند آخر وسعت کاسهء گدای ترا نیست مشتاق توتیا شایق کرده منظور خاک پای تراLast Update: November 28, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us