څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
مرا در داده اشک او چه سان گرم است بازارش نمی یابد کسی سر قطی عطار سگرت را اگر قرب رقیب از ما به پیشت نیست افزون تر چرا آخر گرفتی از کف اغیار سگرت را مباد آتش زند در خرمن دلهای مشتاقان مکش ای بی وفا در گوشهء بازار سگرت را به جان شایق آتش می فتد از رشک ما ومن چو می گیری به دست خویشتن هر بار سگرت را به جان شایق آتش می فتد از رشک ما ومن چو میگری به دست خویشتن هر بار سگرت راLast Update: December 2, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us