څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
مریض عشقم و دارم وضوی پاک بازی را سراپا سجده می بالم حضور بی نیازی را دل آشفتهء خود به ناخن چاک می سازم به شوق زلف او اکنون گرفتم شانه سازی را سر شوریده ام قربان خاک پای دلداری که می داند بهر صورت طریق دلنوازی را صدای بحر در گوش من از هر قطره می آمد به چشم کم مبین ای بوالهوس عشق مجازی را شکوه عشق را عقل تحیر کیش کی داند درین ره داغها ماند است بر دل فخر رازی را خبر از عرش می آرم به یکدم قاصد روحش چرا انسان نداند معنی طیاره سازی را چو شایق از غلامان جناب شاه بغداد ام خدا از ما نگیرد تا ابد این سرفرازی راLast Update: May 26, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us