څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
خون کند تا کی دل زار اینقدر پرسید دلدار تازه شد داغ دل از آبروی او آب داد از تیغ گلزار مرا روشن است کاکلش چون روی او گر ندیده کس شب تار مرا از لب شیرین او گفتم سخن زان حلاوت بوده اشعار مرا تا قیامت آه از دل می کشد سرو اگر بیند قد یار مرا همچو گل،بلبل پریشان می شود بشنود گر نالهء زار مرا بهر قتلم تیر مژگان نیست کار تیغ آبرو می کند کار مرا می شود فواره پیشش سرنگون گر ببیند چشم خونبار مراLast Update: May 26, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us