څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
کجایی ای بت سنگین دل بی مهر، بی پروا بیا کز اشتیاقت می تپد در بر دل شیدا کجا دارد به زلف مشکبویت نسبتی سنبل چه باشد پیش چشم سرمه سایت نرگس شهلا نه تنها دل به شور از دیدن روی تو می آید ملاحت خیز آمد جلوه حسن تو سرتاپا فلاطون کی توان کردن علاج زخمیی تیغت کجا یابد شفا بیمار عشقت از دم عیسی نهال قامتت برتر بود از فکر پست من چرا گویم من خاکی سخن از عالم بالا دلم گر با دلت مایل نگردید است جا دارد که ممکن نیست با هم اختلاط شیشه و خارا نکردم نفع دیگر جز پریشانی س ت گردم نمودم تا به زلف عنبرینت جان و دل و سودا رفیقان جمله مخمورند و تاریکست مجلس هم بیا ساقی و روشن ساز بزم از پرتو مینا ز خوشحالی نگنجد در کفن هم مرده مجنون خورد گر استخوان او سگان کوچه لیلا مکن ضایع به غفلت شایقا عمر عزیز خود نداری چون امید زندگی، امروز تا فرداLast Update: November 27, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us