څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
مال کار نقصانهاست هر صاحب کمالی را اگر ماهت کنند از دست نگذاری هلالی را رمیدنها ز اوضاع جهان طرز دگر دارد به وحشت پیش باید برد ازین صحرا غزالی را به نقش نیک و بد روشندلان را دست رد نبود کف آیینه می چیند گل بی انفعالی را بساط گفتگو طی کن که در انجام کار آخر به حکم خامشی پیچیدن است این فرش قالی را وبال رنج پیری بر نتابد صاحب جوهر چنار آتش زند ناچار دلق کهنه سالی را درین وادی که خاک است اعتبار جهل و دانشها غباری بوهوادان قصر فطرتهای عالی را به وحد تخانه ی دل غیر دل چیزی نمی گنجد بر این آیینه جز تهمت مدان نقش مثالی را اگر خرسندی دل آبیار مزرعت باشد چو تخم آبله نشو و نما کن پایمالی را به چنگ اغنیا دامان فقر آسان نمی افتد که چینی خاک گردد تا شود قابل سفالی را چه امکان است بیدل منعم از غفلت برون آید هجوم خواب خرگوش است یک سرشیر قالی راLast Update: September 18, 2008


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us