څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
خوش آن رویی کز و دیدم صفایی صبح مردان را خوش آن مویی که یادم می دهد شام غریبان را خوش آن چشمی که می بیند رخ گلبرگ خوبان را خوش آن دستی که می مالد کف پای نکویان را خوش آن رندی می باشد شب و روزش به میخانه خوش آن مستی که بفروشد به یک پیمانه ایمان را خوش آن عاشق که می یابد پس از عمری شر وصلی خوش آن دلبر که می گیرد به کف دلهای نالان را خوش آن مفلس که گوهر می شمارد آبروی خود خوش آن منعم که خوش دارد نوای بینوایان را خوش آن مسلم که هیچ از خود نرنجاند دل هندو خوش آن هندو که می گوید خدا حافظ مسلمان را خوش آن محتاج با غیرت که دولتمند نشناسد خوش آن دولت که بنوازد بامدادی گدایان را کلام من همه بوی کباب دل دهد شایق خوش آن شاعر که بنویسد به خون خویش دیوان راLast Update: April 13, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us