څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

سنائی

				
					
مرحبا مرحبا برای هلالا آسمان را نمای کل کمالا چند ازین پرده ز آفتاب برون آی جان ما را بخر ز دست خیالا اندر آی اندر آی تا بشناسیم از جمال تو حال را ز محالا ای همه روی بر خرام به منظر تا رهد دیده زین شب همه خالا اشهب صبح در گریزد از شرم چون بجنبد ز ابلق تو دوالا روشنی را نشان به اوج شرف بر تیرگی را فگن به برج و بالا ای ز پرده زمانه آمده اینجا مرحبا مرحبا تعالی تعالا عقل و دینمان ببر تراست مباحا جان و دلمان ببر تراست حلالا تا سنایی چو دید گوید ای مه حبذا و جهک المبارک فالاLast Update: February 27, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us