څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
عمری ست ناز دیده ی تر می کشیم ما از اشک انتظار گهر می کشیم ما تسخیر حسن در خور حیرت نگاهی است صید عجب به دام نظر می کشیم ما دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما از خلق اگر کناره گرفتیم مفت ماست کشتی ز چار موج خطر می کشیم ما پرواز ما سری نکشید از شکست بال امروز ناله هم ته پر می کشیم ما ای چرخ پاس آه دل خسته لازم است این رشته را ز پای گوهر می کشیم ما عمری ست در ادبکده وضع خامشی از ناله انتقام اثر می کشیم ما شمع خموش انجمن داغ حیرتیم خمیازه ی خمار نظر می کشیم ما داغ سپهر مرهم کافور می برد زین آه کز جگر چو سحر می کشیم ما همچون نفس بنای جهان بر تردد است در منزلیم و رنج سفر می کشیم ما فرصت کفیل این همه شوخی نمی شود آیینه ای به روی شرر می کشیم ما بیدل به جرم آنکه چو آیینه ساده ایم خاکستر است آنچه به بر می کشیم ماLast Update: August 27, 2008


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us