څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
کجا مجنون نماید امتیاز خویش از لیلا که لیلی جلوه در چشمش کند از خویش تا صحرا خدا جو ، امتیاز کعبه و بتخانه نتواند همان یک نشهء میء مطلب است از جام تا مینا به قربانت شوم ای یوسف کنعان زیبایی که دارد شوق دیدار ترا از کور تابینا نمی دانم شراب جام هستی را که می سازد که جوش بی نیازی می زند از پشه تا عنقا متاع بهتر از عبرت نشد پیدا عزیزمن نمودم جستجو این خاک را از زیر تا بالا نباشد زاهد کم ظرف را با اهل دل نسبت زند موج تفاوت در نظر از دیده تا دریا کدامین سنگدل پوشیده شایق رخت خارائی که دارد شعلهء شوقش به جان از خار تا خاراLast Update: December 5, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us