څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
ز حرف قدش رتبه دادم سخن را خجل ساختم باز سرو چمن را خطا باشد این حرف جانا سراسر چه نسبت به زلف تو مشک ختن را دماغ گل آشفته از چیست امروز بپرس ای صبا، ساکنان چمن را کتان تاب مهتاب هرگز ندارد شهید تو می سوزد آخر کفن را دلم تنگ چون غنچه تا کی نباشد که هرگز نمی بینم آن گلبدن را مبادا از نسیمت رسد آفت ای گل به این رنگ نازک مکن پیرهن را چرا وصف سیب جنان می نماید ندیده است زاهد آن ذقن را بجز خامهء نکته سنج تو شایق نداند کس امروز طرز سخن راLast Update: May 26, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us