څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
به محشر گر نباشد لطف عامت عذر خواه آنجا چه مقدار است یارب خجلت روی سیاه آنجا به نیم جو نمی گیرد زهد ریایی را شکستی گربهم آری دلا بشکن کلاه آنجا به بازار قیامت جنس عصیان قیمتی دارد به صد خروار رحمت می رود، یک جو گناه آنجا نیاز ما به بزم ناز دارد عزت و قدری گدای کشور عشق تو خواهد بود شاه انجا به محشر خون ما از غمزه کافر که می گیرد نباشد گر کف دست نگارینت گواه آنجا به بازاری حسن بی مثالت جلوه بفروشد بقدر ذره هم قیمت ندارد مهر و ماه آنجا ز فکر غیر، خلوتخانهء دل را صفا کردم ندارد دلبر من هیچ کس غیر از تو راه آنجا مپرس از برگ گلشن دیدار کز حسرت ز مژگان تماشایی بود شایق گیاه انجاLast Update: April 11, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us