څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد گرفتی چون پی مجنون ز رسوایی مرنج ای دل که دایم سنگ طفلان بر سر دیوانه میریزد بیاد شمع رخسار که میسوزد دل زارم که امشب بر سرم از هر طرف پروانه میریزد زلیخا گر برون آرد ز دل آه پشیمانی ز پای یوسف زندانیش زولانه میریزد شود هرکس به کوه عشقبازی پیرو فرهاد به روز جانفشانی خون خود مردانه میریزد رسانی بر من ای مشاط تا زنار خود سازم ز زلف یار هر تاری که وقت شانه میریزد اگر سیم و زر عالم به دست عشقری افتد شب دعوت به پیش پای آن جانانه میریزدLast Update: January 16, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us