څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
داغ های سينه ام از سنگ طفلان بوده است درد پهلوی من از چوب رقيبان بوده است گاهگاهی ياد می سازد فراموشی مرا آشنای باوفايم طاق نيسان بوده است گر رسد عاشق به خود کارش به معشوقی کشد در گريبان زليخا ماه کنعان بوده است يک دو روزی شد که زاهد می کند مشق هوس در گمانش عشقبازی کار آسان بوده است جمله اعضای نکويان موج عشرت می زند کاکل مشکين چرا دايم پريشان بوده است از تغافلهای جانان رنجه خاطر نيستم داد و بيدادم ز بيداد رقيبان بوده است سنبلستان بی نسيم کاکلت باشد سقر با خيالت نار نيران چون گلستان بوده است گر به نقد جان وصال يار يابی عشقري رايگان و مفت خود گيری که ارزان بوده استLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us