څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
آن شوخ دلنواز چو کبک دری گذشت از دور ديد سوی من و سرسری گذشت همراه غير جوره زپيش دکان من چين بر جبين به طنطنهٔ دلبری گذشت شکر خدا که کاکل مشکين آن صنم در دور خط ز رسم و ره کافری گذشت پيری نجات داد مرا از بلای فسق شکر خدا که دورۀ دامن تری گذشت امروز چشم مست تو اعجاز میکند طرز نگاه کردنت از ساحری گذشت گوساله سازی و بت و بتخانه ئی نماند مکر و فريب آذری و سامری گذشت سرگرم کار بودی به دکانت عشقري در بين موتر آن مهٔ کاکل زری گذشتLast Update: February 15, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us