څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
دلم از سير گلشن وا نگردد بکامم آن شکر لب تا نگردد برو ناصح مکن منعم ز گريه به اين جادوگری دريا نگردد ز جای خود مخيز ای سرو آزاد قيامت بر سرم برپا نگردد فتد آتش درين بازار هستي که يک يوسف وشی پيدا نگردد اطاقم بی در و ديوار گرديد چو مجنون خانه ام صحرا نگردد رسيدن بر لب جانان محال است چو خاکم ساغر و مينا نگردد دلم را ميل با روحانيان است پسندم مردم دنيا نگردد شنيدم عشقری با يار میگفت که تو گشتی، خدا از ما نگرددLast Update: March 28, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us