څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
چندیست در هوای بتان پر نمی زنم از یادشان به لب، لب ساغر نمی زنم باشم خموش هرچه که دشنام بشنوم سنگم اگر زنند بگوهر نمی زنم امید من همیشه به درگاه خالق است یک در بس است، حلقه به هر در نمی زنم سعی ام بود مفاد رسانم به جامعه در بین راه خلق خدا جر نمی زنم ریش سفید پرده روی سیاه ماست چون عیب پوش ما شده سنتر نمی زنم باشم اگرچه پوره نویسنده میرزا لیکن قلم به صفحه ی دفتر نمی زنم هر رنگ و رونقی که خدا داده قانعم بر موی و روی روغن و پودر نمی زنم اجرای کار خلق نمایم ز روی مهر دست غضب به میز مدور نمی زنم اعدای خویش را به سخن بشکنم چو سر با تیغ و تیر و حربه و خنجر نمی زنم حرف درشت و زشت و رکیک و قبیح را گاهی به روی شخص منور نمی زنم دلدار گفت گرچه که دیرینه آشناست اما سخن به همرۀ عشقر نمی زنمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us