څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
گر بهشتم می سزد ديدار جانانم بس است ور به دوزخ لايقم تکليف هجرانم بس است ای فلک بر دوش من بار غم دنيا منه ناز و تمکين و ادای خوبرويانم بس است از حديث زلف مشکين تو سرگردان شدم بعد امشب ديدن خواب پريشانم بس است گر خيال يار گردد پيش چشمم شام مرگ اينقدرها روشنی ماه تابانم بس است قيمت چينی دل را من نمی خواهم ز تو يک نگاه گوشهٔ چشم تو تاوانم بس است پای رفتارم اگر بر دامن غم شد گره وسعت چاک گريبان بهر جولانم بس است گر نگشتم قابل آه سحر چون زاهدان شور و افغان دم شام غريبانم بس است در دو عالم از کس ديگر نمی خواهم مدد از برای دستگيری پير پيرانم بس است نيستم گر لايق طوف حرم چون حاجيان گردش دور مزار شاه مردانم بس است بر سر بازار هستی سير عبرت می کنم بی متاعيها جلوس رنگ دکانم بس است پيش من کمتر بخوان افسانهٔ پاريس را زين جهان بيوفا گلگشت پغمانم بس است عشقری ما را نگردان دربدر بهر خدا گوشهٔ ويرانهٔ يک نيمهٔ نانم بس استLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us