څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
داری خبر كه هرقدر اشعار ساختم سر تا بپا بوصف قد يار ساختم بهر تسلی دل خود ساختم غزل نی از برای صفحهء اخبار ساختم تشخيص درد من چو نكردند داكتران مجبور و زار با تن بيمار ساختم مرد خدا پرست نشد سردچار من از ترس جان به مردم اشرار ساختم چون لقمهء حلال ميسر نشد مرا چون كرگسان بجيفهء مردار ساختم دادند چون دو بسوه زمين از برای من يك سر پناه بی در و ديوار ساختم يك خر خريدنم بجهان باقی مانده بود پالان و تنگ و توپره و افسار ساختم جائی نيافتم كه در آن معتكف شوم با ياوه گويی در سر بازار ساختم مجبور بودم عشقری چون چاره ام نبود با ناز و با كرشمهٔ دلدار ساختمLast Update: April 6, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us